บทความสุขภาพ

“เซรามิก” กับการบูรณะฟัน ทางเลือกเพื่อความสวยงาม และความทนทาน

Share:

เซรามิก เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความสำคัญทางทันตกรรม สามารถนำมาใช้ในการบูรณะฟันได้หลายประเภท เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน หรือวีเนียร์ เนื่องด้วยเซรามิกให้ความสวยงาม มีรูปร่าง และสีใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด อีกทั้งยังแข็งแรงทนทาน จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในงานทันตกรรมบูรณะ

“เซรามิก” ในงานครอบฟัน

การครอบฟันเป็นการบูรณะฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก มีรูผุขนาดใหญ่ รวมถึงฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน เป็นต้น เพื่อให้ฟันมีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพการใช้งานดังเดิม โดยวัสดุที่ใช้ในการครอบฟัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย

 1. ครอบฟันชนิดโลหะล้วน (All-Metal Crown)
 2. ครอบฟันชนิดโลหะผสมเซรามิก (Porcelain-Fused-to-Metal Crown)
 3. ครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน (All-Ceramic Crown)

การครอบฟันที่มีโครงครอบฟันเป็นโลหะเคลือบทับด้วยเซรามิก เมื่อเวลาผ่านไปกลับพบว่า ตามขอบมีสีดำคล้ำ หรือสีฟันไม่เงางามเหมือนฟันธรรมชาติ เนื่องด้วยโครงโลหะเป็นวัสดุทึบแสง แสงจึงไม่สามารถทะลุผ่านและสะท้อนออกมาได้ หรืออาจมีการสึกกร่อนของเซรามิกเคลือบผิว เหงือกบางร่น ทำให้เห็นรอยต่อของครอบฟันที่เป็นโลหะชัดขึ้น

ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงมีการพัฒนาเซรามิกที่สามารถนำมาใช้ครอบฟันได้โดยไม่ต้องพึ่งโครงโลหะ เรียกว่าครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน (All-Ceramic Crown) โดยนำเซรามิกที่มีความแข็งแรงสูงมาใช้ในการบูรณะฟัน สามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ดี มีสีสันสวยใส แสงสามารถทะลุผ่านและสะท้อนออกมาได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากขึ้น

การทำครอบฟันกับเทคโนโลยี Digital CAD/CAM

เดิมนั้นการทำครอบฟันทั้งชนิด โลหะล้วน โลหะผสมเซรามิก หรือเซรามิกล้วน ทันตแพทย์จะต้องกรอเตรียมผิวฟัน เพื่อให้เหมาะสมต่อการครอบฟัน จากนั้นจึงพิมพ์ปากเพื่อลอกเลียนรูปร่างของฟันที่กรอแต่ง แล้วมาทำแบบหล่อปูน และส่งต่อให้ช่างทันตกรรมเพื่อทำชิ้นงานครอบฟัน โดยกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาค่อนข้างนาน ผู้ป่วยต้องกลับมาพบทันตแพทย์มากกว่า 2-3 ครั้ง

แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยี Digital CAD/CAM เข้ามาช่วยในงานทันตกรรม ทำให้การบูรณะทำครอบฟันสามารถเสร็จสิ้นได้ในวันเดียว หรือเสร็จสิ้นได้เพียงไม่กี่วัน ขึ้นอยู่กับสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ถ่ายภาพภายในช่องปากแบบ 3 มิติ ด้วยเครื่อง Intraoral Scanner
 • ออกแบบครอบฟันด้วยเทคโนโลยี Digital CAD/CAM
 • แต่งครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน ให้ได้รูปร่างแม่นยำตามที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 • นำชิ้นงานครอบฟันที่ได้ติดในช่องปากของผู้ป่วย

มั่นใจในความแข็งแรง กับครอบฟันเซรามิกล้วน

การทำครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน ผู้ป่วยอาจกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ แต่ปัจจุบันเซรามิกที่นำมาใช้ทำครอบฟัน ได้รับการพัฒนาจนมีความแข็งแรงมากเพียงพอในการรับแรงบดเคี้ยว ความแข็งแรงของวัสดุสม่ำเสมอเท่ากันทั้งชิ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับครอบฟันที่มีโครงเป็นโลหะเคลือบเซรามิกแล้วนั้น แน่นอนว่าโลหะย่อมมีความแข็งแรงกว่า แต่เซรามิกที่เคลือบทับมีโอกาสแตกร่อนออกจากโครงโลหะจากการใช้งาน ทำให้เห็นสีคล้ำของโลหะด้านในได้ ถือเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยจากการใช้งานครอบฟันเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ป่วยต้องรักษาโดยการรื้อเปลี่ยนครอบฟันใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานครอบฟันซี่นั้น ๆ ต่อได้ตามปกติ

ดูแลรักษาเคลือบฟันเซรามิก เคล็บไม่ลับเพื่อรอยยิ้มสวยงาม

การดูแลรักษาครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน สามารถทำได้เหมือนการทำความสะอาดฟันธรรมชาติทั่วไป คือแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธี ร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ เลี่ยงการใช้ครอบฟันเซรามิกกัดอาหารแข็งโดยตรง และหมั่นพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็สามารถมีสุขภาพฟันที่ดีควบคู่กับรอยยิ้มที่สวยงามได้

ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม
โทร. 02-7340366-7, 02-734 – 0000 ต่อ 3000

 • Readers Rating
 • Rated 4.9 stars
  4.9 / 5 (7 )
 • Your Rating