บทความสุขภาพ

8 อาการนกเขาไม่ขัน ที่อาจนำไปสู่ความ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

Share:

ปัญหาสุขภาพของท่านชาย ที่ปัจจุบันพบได้บ่อย สร้างความกังวล และลดความมั่นใจให้กับคุณผู้ชาย คือ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (นกเขาไม่ขัน) หรือภาวะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายไม่เต็มที่ รู้จักกันในชื่อ “Erectile dysfunction”

ภาวะนกเขาไม่ขันถือได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่อาจจะเริ่มเกิดในระบบหลอดเลือดและหัวใจ เพราะการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ต้องอาศัยการขยายตัวของอวัยวะเพศ มีการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังอวัยวะเพศ จึงจะเกิดการแข็งตัวขึ้นได้ และกลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศยังต้องอาศัยเอมไซม์ที่ชื่อว่า Nitric Oxide Synthase ซึ่งมีความสำคัญในการผลิตสารที่ชื่อ Nitric Oxide ทำให้เกิดการไหลเวียนไปที่อวัยวะเพศดีขึ้น

ปัญหานกเขาไม่ขันดังกล่าวมักเริ่มตั้งแต่ มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศเมื่อได้รับการกระตุ้นแต่มาอ่อนตัวลงเมื่อจะมีการสอดใส่ บางท่านอาจเป็นรุนแรงถึงขั้นไม่มีการตอบสนองต่อการทำให้เกิดแข็งตัวของอวัยวะเพศ และมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลงในช่วงตื่นนอนตอนเช้า

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว เช่น

 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • การสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆ
 • การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • การลดลงของระดับฮอร์โมนเพศชาย
 • ความเครียดเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • อายุที่มากขึ้น และอื่นๆ

ในผู้ชายอายุ 20-30 ปี มีโอกาสที่จะเจอภาวะนกเขาไม่ขันประมาณ 8% ของประชากรในวัยดังกล่าว และเริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็น 37% ในช่วงวัย 70-75 ปี

หากผู้ป่วยบางคนมีภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่องหรือผลิตน้อยลง ก็จะยิ่งส่งผลทำให้เกิดการลดลงของความต้องการทางเพศ นกเขาไม่ขัน และมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศร่วมด้วยได้

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ ภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ( Erectile Dysfunction ) ในปัจจุบัน คือ การใช้ยาในกลุ่ม PDE-5 inhibitor (Phosphodiesteras-5 inhibitor) ที่ออกฤทธิ์เฉพาะในการขยายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดไปที่อวัยวะเพศมีมากขึ้น อวัยวะเพศก็สามารถแข็งตัวได้ดีขึ้น ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา คืออาการปวดศีรษะ คัดจมูก หน้าแดง มองเห็นภาพมีสีฟ้าและอื่นๆ เป็นต้น ยาในกลุ่มดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีประวัติการใช้ยาที่มีส่วนผสมของ Nitrate เช่นยาอมใต้ลิ้นขยายหลอดเลือดหัวใจ เพราะจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตลดลงรุนแรง การใช้ยาจึงควรได้รับคำปรึกษากับแพทย์ถึงความปลอดภัยก่อนที่รักษาปัญหานกเขาไม่ขันด้วยยากลุ่มดังกล่าวก่อนเสมอ

ทางเลือกใหม่ในการรักษานกเขาไม่ขัน จะเป็นการใช้คลื่นกระแทก หรือ Extracorporeal Shockwave Therapy ซึ่งคลื่นดังกล่าวจะไปช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมและเสริมสร้างหลอดเลือดใหม่ที่อวัยวะเพศให้ดีขึ้น สามารถใช้ร่วมในการฟื้นฟูและรักษา ถึงแม้ว่าจะมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ก็สามารถรับการรักษานกเขาไม่ขันได้ หรือจะเป็นการใช้กระบอกสุญญากาศ Vacuum-assisted Erection Device เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง

ในกรณีของผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่องลดลง ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์หรือความต้องการทางเพศน้อยลงด้วย สมรรถภาพร่างกายลดถอยลง กล้ามเนื้อเล็กลง อารมณ์แปรปรวน แพทย์อาจจะพิจารณาเรื่องของการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนเสริมด้วย

การส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพศชายที่ดีขึ้น บรรเทาอาการนกเขาไม่ขัน อันได้แก่

 • การหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารหวานและคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเพราะน้ำตาลจะส่งผลเสีย และทำลายหลอดเลือด
 • การควบคุมและรักษาภาวะไขมันคลอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • การได้รับสารอาหารที่กรดอะมิโน arginine สูง จะช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้น
 • การได้รับสารอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีสูง เพราะสังกะสีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า testosterone
 • สารอาหารในกลุ่ม flavanoid ที่พบได้ในสมุนไพรไทยเช่นกระชายดำ ก็มีข้อมูลหลักฐานทางการศึกษาที่จะช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนหลอดเลือดให้ดีขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 4500, 4501

 • Readers Rating
 • Rated 4.5 stars
  4.5 / 5 (7 )
 • Your Rating