บทความสุขภาพ

ฉลาดตั้งแต่เล็ก เลี้ยงเด็กด้วยทฤษฎีพหุปัญญา

Share:

สำหรับพ่อแม่แล้ว นอกจากความเป็นห่วงเรื่องความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายลูกน้อย เชื่อว่าทุกคนก็คงอยากให้ลูกๆ มีความสมบูรณ์ในเรื่องของพัฒนาการด้วยเช่นกัน จะฉลาดไหม จะเลี้ยงง่ายหรือไม่ ฯลฯ ก็ต้องดูที่ปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งจากพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อแม่ และที่สำคัญคือสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดู โดยเฉพาะในช่วง 3-6 ปีแรก สมองของเด็กยังสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

ซึ่งตามทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองของมนุษย์นั้นมีอยู่หลายทฤษฎี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “ทฤษฎีพหุปัญญา” หรือ Multiple Intelligence ของศาสตราจารย์ Haward Gardner จากมหาวิทยาลัยHarvard สหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวไว้ว่า “สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้าน และมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่ว่าใครจะโดดเด่นด้านไหน  และแต่ละด้านผสมผสานกันแสดงออกมาเป็นความสามารถเรื่องใด ซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน” โดยพัฒนาการออกเป็น 8 ด้านคือ ภาษา, ตรรกะและคณิตศาสตร์, มิติสัมพันธ์, ร่างกายและการเคลื่อนไหว, มนุษยสัมพันธ์, การเข้าใจตนเอง, ธรรมชาติ และดนตรี

การสร้างพัฒนาการให้ลูกน้อย อันดับแรกที่ พญ.สินดี จำเริญนุสิต กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ และพฤติกรรมเด็ก โรงพยาบาลเวชธานี จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของความฉลาดด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหว โดยอธิบายว่า

ช่วงแรกของชีวิตเด็ก พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน เด็กเล็กต้องอาศัยพัฒนาการกล้ามเนื้อในการสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว ไล่ตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้า เช่นช่วงอายุ 3-4 เดือนเด็กจะเริ่มชันคอเพื่อมองเห็นสิ่งต่างๆ ในมุมมองที่กว้างขึ้น, ช่วง 5-9 เดือนจะเริ่มพลิกตัวจนนั่งเองได้มั่นคงขึ้น และเคลื่อนไหวไปยังสิ่งที่ต้องการ จนกระทั่งช่วง 12-18 เดือน ก็จะเริ่มเดินได้ ซึ่งหากลูกเรามีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกาย และมีสัมผัสประสาทหยิบจับได้คล่องแคล่ว ชอบใช้ทักษะในการสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว ก็มีแนวโน้มว่าเด็กเหล่านี้จะมีทักษะด้านกีฬา หรือการเต้น

ทั้งนี้พ่อแม่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดด้านร่างกายให้กับลูกน้อยได้ไม่ยาก และสามารถทำได้ดังนี้
  • ปล่อยให้ลูกสำรวจสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น การจัดห้องให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเจ็บน้อยที่สุด (บุขอบโต๊ะ, ปูพื้น ฯลฯ) และให้ลูกได้ลองผิดลองถูก อาจมีล้มก็ควรปล่อย เพื่อให้เขาได้รับประสบการณ์เหล่านั้น
  • ปล่อยให้ลูกสนุกสนานกับการเต้นให้เต็มที่
  • เล่นซ่อนหากับลูก เพื่อให้เขาได้ฝึกการเคลื่อนไหวมองหาเรา
  • ส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสของเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องอาศัย ตาดู (ดูหน้าพ่อแม่ได้ลางๆ ในระยะ 8-12 นิ้วตั้งแต่แรกเกิด) หูฟัง (ได้ยินเสียงตั้งแต่ในท้อง) สัมผัสรักจากพ่อแม่ เช่นการได้รับรสน้ำนมจากแม่ เพื่อให้เด้กได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319

  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • Your Rating