โควิด19

Result 1 - of

โควิด19

ไอแบบไหน เสี่ยงเป็นโควิด
อาการไอ เจ็บคอ เป็นอาการทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ รวมถึงโควิด-19 ด้วยเช่นกัน แล้วจะแยกอาการไอทั่วไป กับ อาการไอที่เกิดจากโควิด-19ได้อย่างไร

โควิด19

ตรวจภูมิดียังไง รวมทุกข้อสงสัยในแผ่นเดียว
การตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19 ANTIBODY LEVEL TEST เป็นการตรวจเลือด เพื่อหาภูมิต้านทาน SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein ที่เป็นส่วนสำคัญ

โควิด19

COVID-19 ANTIBODY LEVEL TEST คืออะไร ? ตรวจยังไง ต้องตรวจเมื่อไหร่
หลากหลายคำถาม ที่หลายคนสงสัยว่า การตรวจภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีน COVID-19 คืออะไรจำเป็นจะต้องตรวจไหม ? แล้วควรตรวจเมื่อไหร่ การตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกัน COVID-19 ANTIBODY LEVEL TEST เป็นการตรวจเลือด เพื่อหาภูมิต้านทาน

โควิด19

ข้อเท็จจริงเรื่อง วัคซีน COVID-19
ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 จะเสี่ยงป่วยน้อยลง ลดการแพร่เชื้อ ลดการเจ็บป่วยหนัก ลดอัตราการเสียชีวิต และวัคซีนจะมีประสิทธิภาพดีต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดส สำหรับวัคซีน Sinovac ต้องฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ AstraZeneca ต้องรับวัคซีน 2 เข็ม

โควิด19

วิธีดูแลเด็กๆ ให้ห่างไกลจาก COVID-19
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ช่วงนี้ลูกน้อยจำเป็นต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน แต่ก็ยังมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ใหญ่ได้

โควิด19

เป็นเบาหวานทำตัวอย่างไรในช่วง COVID-19
ทุกคนมีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ได้ทุกคน แต่รู้หรือไม่ ? หากเป็นโรคเบาหวาน มีความเสี่ยงติดเชื้อที่รุนแรงกว่า โดยจะมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน

โควิด19

COVID-19 ไวรัสร้ายทำลายหัวใจ
COVID-19 เป็นไวรัสที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปอดและระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความผิดปกติต่อหัวใจด้วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิม เช่น โรคความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งพบว่าโดยทั่วไปแล้วการทำงานของหัวใจ

โควิด19

เชื้อ COVID-19 ในสารคัดหลั่งไหนมากที่สุด ?
COVID-19 น้ำมูก 97.9 % น้ำลาย 88.6 % อุจจาระ 70.8 % ในลำคอ 60 % เลือด 12.3 % น้ำตา 1.1 % ปัสสาวะ ไม่พบเชื้อ อสุจิ ไม่พบเชื้อ น้ำหล่อลื่นในช่องคลอด ไม่พบเชื้อ ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

โควิด19

5 วิธีดูแลสมาร์ทโฟนไม่ให้เป็น พาหะนำเชื้อ COVID-19 สู่ร่างกายเรา
มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็นอีกแหล่งพาหะนำเชื้อ COVID-19 ที่หลายคนมองข้าม ดังนั้นการทำความสะอาด จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก และนี่คือ 5 วิธีการทำความสะอาดและใช้สมาร์ทโฟนในช่วงที่ COVID-19 ระบาด
916