เนื้องอกมดลูก

Result 1 - of

เนื้องอกมดลูก

อย่าคิดว่าอ้วนลงพุง! หน้าท้องที่ใหญ่อาจไม่ใช่ไขมัน แต่เป็นเนื้องอกมดลูก
สาว ๆ เคยสังเกตร่างกายตัวเองหรือไม่ ว่าบริเวณท้องน้อยที่ป่องออกมานั้น คือไขมันที่สะสมจนกลายเป็นพุงน้อย ๆ หรือความจริง

เนื้องอกมดลูก

อาการแบบไหน ? ไม่น่าไว้ใจ
เนื้องอกมดลูกสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัย พบได้บ่อยในช่วงอายุ 30-40 ปี แต่ประมาณร้อยละ 20-30 เท่านั้น อาจจะมีอาการดังนี้
22