โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายสบายกระเป๋า
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

 • ผ่าตัดคลอด 63,900บาท
 • ผ่าตัดคลอดและทำหมัน 68,900บาท
 • ผ่าตัดคลอดลูกแฝด 92,000 บาท ผ่าตัดคลอดคุณแม่ + ทารก  (รวมค่าแพทย์แล้ว ระยะพักฟื้น 4 วัน 3 คืน)
 • คลอดธรรมชาติ 52,000บาท (ระยะพักฟื้น 3 วัน 2 คืน)
 • คลอดธรรมชาติเปลี่ยนเป็นผ่าตัดคลอด 66,000 บาท (ระยะพักฟื้น 4 วัน 3 คืน) คลอดธรรมชาติคุณแม่ + ทารก (รวมค่าแพทย์แล้ว)

ทุกโปรแกรมรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สิทธิสำหรับผู้ใช้แพ็กเกจเหมาจ่าย

อัตราค่าบริการเหมาจ่ายนี้ใช้เฉพาะผู้ป่วยตั้งครรภ์ความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆทั้งมารดาและทารก

 • คุณพ่อคุณแม่ร่วมการอบรมโครงการตั้งครรภ์คุณภาพ
 • ห้องพักสำหรับสำหรับทารกแรกเกิดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนสำหรับการคลอดธรรมชาติและ4วัน3คืนสำหรับการผ่าคลอดพร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าแพทย์ผู้ดูแลรักษารวมค่าทำคลอดค่ากุมารแพทย์และค่าแพทย์ตรวจการได้ยิน
 • ค่าการพยาบาลสำหรับคุณแม่และทารก
 • ค่ายาสำหรับคุณแม่และวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด

เงื่อนไข :

 • แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204