แพ็กเกจและโปรแกรม

ฝากครรภ์กับเวชธานี ดีอย่างไร

Share:

แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ กับโรงพยาบาลเวชธานี ราคา 19,900 บาท

ดูแลโดย ทีมแพทย์สูติศาสตร์-เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์


**ไม่รวมค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่, ค่าอัลตราซาวด์ 2D, 4D, ค่าตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ ที่จำเป็น

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204