แพ็กเกจและโปรแกรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 – บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด

Share:

เงื่อนไข:

  1. กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ แต่สามารถรับประทานยาที่ทานเป็นประจำ ทุกชนิด ได้กับน้ำ 1/4 แก้ว ยกเว้น ยาที่รักษาโรคเบาหวาน ไม่สามารถทานได้ถ้าหากมียาที่รับประทานอยู่เป็นประจำ กรุณานำยามาให้แพทย์ดูด้วย
  2. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพเต็มโปรแกรมต่อท่าน
  3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่นได้
  4. รายการนี้ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานโดยชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โรงพยาบาลเวชธานี 

โปรแกรม P1-P2 เข้ารับบริการตรวจที่ แผนกอายุรกรรม ชั้น 1
(เวลา 8.00 -13.00 น.) โทร 02-734-0000 ต่อ 2200 , 2204

โปรแกรม P3-P6 เข้ารับบริการตรวจที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11
(เวลา 7.30 -14.00 น.) โทร 02-734-0000 ต่อ 1111,2608,2609