ตรวจมะเร็งปอด

  • ตรวจเร็ว
  • ได้รับปริมาณรังสีน้อย
  • แม่นยำ ปลอดภัย
  • ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  3. ราคานี้สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
  4. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. ราคานี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนอย่างอื่นและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี โทร  02-734-0000 ต่อ 2200 , 2204