ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม


ศูนย์กุมารเวชกรรมให้บริการจากแพทย์เฉพาะทาง 17 สาขา ได้แก่
กุมารแพทย์ทั่วไป , กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ , กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด , กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม , กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ,กุมารแพทย์ด้านโภชนาการ , กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร , กุมารแพทย์ประสาทวิทยา , จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น , กุมารแพทย์โรคหัวใจ ,กุมารแพทย์โรคระบบต่อไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ , กุมารแพทย์โลหิตวิทยา,กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต, กุมารศัลยแพทย์,กุมารแพทย์ตจวิทยา, กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ, กุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319

บริการทางการแพทย์

คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Baby Clinic)
รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามโปรแกรมที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด และวัคซีนอื่นๆ นอกโปรแกรม ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่, อีสุกอีใส, ตับอักเสบ A, เชื้อโรตาไวรัส, ปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumococcal เป็นต้น รับตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน โดยมี โปรแกรมให้เลือกตามอายุและความเหมาะสม

คลินิกทารกแรกเกิด

 • ให้คำปรึกษาเรื่องอาหารเสริม และนมในวัยต่างๆ ตลอดจนผู้ป่วยเด็กที่แพ้นมวัว เป็นต้น
 • ตรวจรักษาโรคในเด็กแรกเกิด เช่น ตัวเหลือง คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจปอดและภูมิแพ้

 • รับตรวจและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหวัดเรื้อรัง, ไซนัสอักเสบ, หลอดลม/ปอดอักเสบ, ภูมิแพ้ ต่าง ๆ มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค
 • รับทำ Skin test หรือการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง
 • รับทำ Tuberculin Test หรือทดสอบภูมิต้านทานต่อเชื้อวัณโรค
  ทดสอบสมรรถภาพของปอด

คลินิกระบบต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็ก

 • รับตรวจและให้คำปรึกษาเด็กที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมนต่างๆ
 • คลินิกเพิ่มความสูง, ลดความอ้วน
 • ตรวจภาวะการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

คลินิกจิตเวช เด็กและวัยรุ่น

 • รับปรึกษา เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น สมาธิสั้น, ออทิสติก, มีปัญหาการเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม, พูดช้า, เก็บตัว, ซน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจวัด IQ/EQ และกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย

คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไตในเด็ก

 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาความผิดปกติของไต ท่อไต และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีวินิจฉัย ได้แก่ Ultrasound, VCUG, CT Scan เป็นต้น

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

 • ให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินอาหารได้แก่ ท้องผูก, ท้องเสีย ทั้งเรื้อรังและฉับพลัน, ปวดท้อง, ภาวะลำไส้อุดตัน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้วยการส่องกล้อง

คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก

 • ให้บริการตรวจคลื่นหัวใจ EKG, Echo Cardiogram

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

 • ให้บริการด้านผ่าตัดศัลยกรรมในเด็ก เช่น ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ไส้เลื่อน นิ้วเกิน ภาวะลิ้นติด

คลินิกพัฒนาการเด็ก

 • ให้คำปรึกษา และทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละวัย

คลินิกโรคทางสมองและระบบประสาท

 • ให้บริการวินิจฉัยและตรวจรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท
  บริการตรวจ EEG , MRI , CI
 • ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep test)สำหรับเด็กที่มีปัญหานอนกรน

คลินิกโรคเลือดและมะเร็งวิทยาในเด็ก

 • รับตรวจและคัดกรองภาวะซีดในเด็ก รวมถึงภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
 • ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซีดทั่วไปและธาลัสซีเมีย
 • โรคเกล็ดเลือดต่ำ
 • ให้คำปรึกษาและรักษาโรคมะเร็งในเด็ก เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง เป็นต้น

ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ได้แก่ โรคหวัด, หลอดลมอักเสบ, ติดเชื้อไวรัส, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก ฯลฯ

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • ห้องตรวจ 14 ห้อง
 • ห้อง Treatment 2 ห้อง
 • ห้องตรวจวิเคราะห์ดูอาการ
 • ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก
 • ห้องให้นมบุตร
 • สนามเด็กเล่นเพื่อสุขภาพ
 • แบ่งแยกโซน เด็กป่วยกับเด็กสุขภาพดี
 • ที่นั่งรอตรวจมากกว่า 50 ที่นั่ง
 • ห้องน้ำสำหรับเด็ก


คณะแพทย์

นพ. กันย์ พงษ์สามารถ

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

กุมารเวชศาสตร์
นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์

กุมารศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
นพ. ชัยยศ คงคติธรรม

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

กุมารเวชศาสตร์
นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ์

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

กุมารเวชศาสตร์
นพ. ศุภชัย เลาหพงศ์สมบูรณ์

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

กุมารเวชศาสตร์
นพ. สามขวัญ ทองสุกแก้ว

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

กุมารเวชศาสตร์
นพ. สุพจน์ ชีวเกษมสุข

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

กุมารเวชศาสตร์
นพ. เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

กุมารเวชศาสตร์
นพ. เติมพงศ์ ดำริห์ศิลป์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

กุมารเวชศาสตร์
พญ. กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

กุมารเวชศาสตร์
พญ. กัณมน ไวทยกิจกำจร

กุมารศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
พญ. กานติ์ชนิต ซอสุขไพบูลย์

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

กุมารเวชศาสตร์
พญ. กินรี สรพิพัฒน์เจริญ

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์

กุมารเวชศาสตร์
พญ. ธนรรจิต วงศ์สีนิล

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

กุมารเวชศาสตร์
พญ. ธิภาพร ฟูรังษีโรจน์

กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

กุมารเวชศาสตร์
พญ. นิมมิตา ศรีสันต์

กุมารศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
พญ. มณินทร วรรณรัตน์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

กุมารเวชศาสตร์
พญ. ยิหวา สุขสวัสดิ์

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

กุมารเวชศาสตร์
พญ. ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร

กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา (ผิวหนัง)

กุมารเวชศาสตร์
พญ. รติ ดิวิทยา

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

กุมารเวชศาสตร์
พญ. รัตนา พิพิธปรีชา

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

กุมารเวชศาสตร์
พญ. วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์

กุมารเวชศาสตร์
พญ. วริษา อุทาโย

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์

กุมารเวชศาสตร์
พญ. วิมล เสกธีระ

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

กุมารเวชศาสตร์
พญ. ศรีวิไล ทัศนวิภาส

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

กุมารเวชศาสตร์
พญ. ศุภรัตนา คุณานุสนธิ์

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

กุมารเวชศาสตร์
พญ. สมฤดี ชัยวีระวัฒนะ

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

กุมารเวชศาสตร์
พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

กุมารเวชศาสตร์
พญ. สินดี จำเริญนุสิต

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

กุมารเวชศาสตร์
พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

กุมารเวชศาสตร์
พญ. อภิญญา ธนภิญโญ

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

กุมารเวชศาสตร์
พญ. อิศราณี วารีสุนทร

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

กุมารเวชศาสตร์
รศ.ดร.นพ. นพพร อภิวัฒนากุล

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

กุมารเวชศาสตร์
รศ.นพ. ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล

กุมารเวชศาสตร์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็ง

กุมารเวชศาสตร์
ศ.นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์

กุมารเวชศาสตร์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็ง

กุมารเวชศาสตร์

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More