ศูนย์กุมารเวชกรรม

ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์กุมารเวชกรรม


ศูนย์กุมารเวชกรรมให้บริการจากแพทย์เฉพาะทาง 17 สาขา ได้แก่
กุมารแพทย์ทั่วไป , กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ , กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด , กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม , กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ,กุมารแพทย์ด้านโภชนาการ , กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร , กุมารแพทย์ประสาทวิทยา , จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น , กุมารแพทย์โรคหัวใจ ,กุมารแพทย์โรคระบบต่อไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ , กุมารแพทย์โลหิตวิทยา,กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต, กุมารศัลยแพทย์,กุมารแพทย์ตจวิทยา, กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ, กุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
บริการทางการแพทย์
คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Baby Clinic)
รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามโปรแกรมที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด และวัคซีนอื่นๆ นอกโปรแกรม ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่, อีสุกอีใส, ตับอักเสบ A, เชื้อโรตาไวรัส, ปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumococcal เป็นต้น รับตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน โดยมี โปรแกรมให้เลือกตามอายุและความเหมาะสม
คลินิกทารกแรกเกิด
 • ให้คำปรึกษาเรื่องอาหารเสริม และนมในวัยต่างๆ ตลอดจนผู้ป่วยเด็กที่แพ้นมวัว เป็นต้น
 • ตรวจรักษาโรคในเด็กแรกเกิด เช่น ตัวเหลือง คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจปอดและภูมิแพ้
 • รับตรวจและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหวัดเรื้อรัง, ไซนัสอักเสบ, หลอดลม/ปอดอักเสบ, ภูมิแพ้ ต่าง ๆ มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค
 • รับทำ Skin test หรือการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง
 • รับทำ Tuberculin Test หรือทดสอบภูมิต้านทานต่อเชื้อวัณโรค ทดสอบสมรรถภาพของปอด
คลินิกระบบต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็ก
 • รับตรวจและให้คำปรึกษาเด็กที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมนต่างๆ
 • คลินิกเพิ่มความสูง, ลดความอ้วน
 • ตรวจภาวะการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
คลินิกจิตเวช เด็กและวัยรุ่น
 • รับปรึกษา เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น สมาธิสั้น, ออทิสติก, มีปัญหาการเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม, พูดช้า, เก็บตัว, ซน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจวัด IQ/EQ และกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย
คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไตในเด็ก
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาความผิดปกติของไต ท่อไต และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีวินิจฉัย ได้แก่ Ultrasound, VCUG, CT Scan เป็นต้น
คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก
 • ให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินอาหารได้แก่ ท้องผูก, ท้องเสีย ทั้งเรื้อรังและฉับพลัน, ปวดท้อง, ภาวะลำไส้อุดตัน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้วยการส่องกล้อง
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก
 • ให้บริการตรวจคลื่นหัวใจ EKG, Echo Cardiogram
คลินิกศัลยกรรมเด็ก
 • ให้บริการด้านผ่าตัดศัลยกรรมในเด็ก เช่น ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ไส้เลื่อน นิ้วเกิน ภาวะลิ้นติด
คลินิกพัฒนาการเด็ก
 • ให้คำปรึกษา และทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละวัย
คลินิกโรคทางสมองและระบบประสาท
 • ให้บริการวินิจฉัยและตรวจรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท บริการตรวจ EEG , MRI , CI
 • ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep test)สำหรับเด็กที่มีปัญหานอนกรน
คลินิกโรคเลือดและมะเร็งวิทยาในเด็ก
 • รับตรวจและคัดกรองภาวะซีดในเด็ก รวมถึงภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
 • ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซีดทั่วไปและธาลัสซีเมีย
 • โรคเกล็ดเลือดต่ำ
 • ให้คำปรึกษาและรักษาโรคมะเร็งในเด็ก เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง เป็นต้น
คลินิกโรคเลือดและมะเร็งวิทยาในเด็ก
 • รับตรวจและคัดกรองภาวะซีดในเด็ก รวมถึงภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
 • ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซีดทั่วไปและธาลัสซีเมีย
 • โรคเกล็ดเลือดต่ำ
 • ให้คำปรึกษาและรักษาโรคมะเร็งในเด็ก เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง เป็นต้น
ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ได้แก่ โรคหวัด, หลอดลมอักเสบ, ติดเชื้อไวรัส, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก ฯลฯ
เครื่องมือและเทคโนโลยี
 • ห้องตรวจ 14 ห้อง
 • ห้อง Treatment 2 ห้อง
 • ห้องตรวจวิเคราะห์ดูอาการ
 • ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก
 • ห้องให้นมบุตร
 • สนามเด็กเล่นเพื่อสุขภาพ
 • แบ่งแยกโซน เด็กป่วยกับเด็กสุขภาพดี
 • ที่นั่งรอตรวจมากกว่า 50 ที่นั่ง
 • ห้องน้ำสำหรับเด็ก
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
สถานที่
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language