ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center) ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312 และ 3319

ศูนย์กุมารเวชกรรม

กุมารแพทย์แนะ อย่าจุ๊บ เด็กต่ำกว่า 3 เดือน เพราะภูมิคุ้มกันต่ำสุด l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center) ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312 และ 3319

ศูนย์กุมารเวชกรรม

การป้องกันโรคหอบหืดในเด็ก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center) ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312 และ 3319

ศูนย์กุมารเวชกรรม

โรคไข้หวัดในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก ต้องรู้เท่าทัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center) ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312 และ 3319

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ไวรัส RSV ภัยร้ายในเด็ก รพ.เวชธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center) ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312 และ 3319

ศูนย์กุมารเวชกรรม

โรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center) ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312 และ 3319

ศูนย์กุมารเวชกรรม

เด็กอ้วน พ่วงโรคน่ากลัวกว่าความน่ารัก
66