โรงพยาบาลเวชธานี เป็น ‘KING OF BONES’

โรงพยาบาลเวชธานีก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่ในประเทศไทย ให้บริการการดูแลรักษาสุขภาพภายใต้มาตรฐานระดับสากล JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการรับรองติดต่อกันตั้งแต่ปีพ.ศ 2553 จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลเวชธานีมีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะด้านที่มีประสบการณ์สูงและผ่านการฝึกอบรมระดับนานาชาติ

โรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรายโรค CCPC ในโปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม, โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดข้อสะโพก, และโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งยังได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้โรงพยาบาลได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘KING OF BONES’


คุณภาพมาตรฐานระดับสากล


ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง และศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ของโรงพยาบาลเวชธานี
ให้บริการรักษาในด้านกระดูกและข้อ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย


คณะแพทย์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อในเด็ก

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านการบาดเจ็บของกระดูก

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านเนื้องอกและมะเร็งกระดูก


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

In case of emergency, kindly contact us at CALL CENTER: +66(0)2-734-0000