รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิ
 • วุฒิบัตร(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
วุฒิบัตร
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • Urodynamic study and neurogenic bladder management training, Innsbruck, Austria พ.ศ. 2548
 • Certificate of scholar visitor in hand rehabilitation, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan พ.ศ. 2548
 • Certificate of the workshop on swallowing and motility disorder พ.ศ. 2549
 • Scholar visitor in hand rehabilitation, National Singapore University, Singapore พ.ศ. 2550
 • Certificate of video fluoroscopic swallowing study (VFSS) workshop พ.ศ. 2550
ผลงานทางวิชาการ
 • ASEAN J Rehabil Med. : ผลของการดึงหลังในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม 08/2553
 • ASEAN J Rehabil Med. : การศึกษาความคล่องแคล่วของนิ้วมือในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์สูงอายุ 12/2552
 • ASEAN J Rehabil Med. : ผลของการเสริมรองเท้าต่อการลงน้ำหนักขาข้างที่อ่อนแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 04/2550
 • ASEAN J Rehabil Med. : Low-Level Neurological State and Role of Sensory Stimulation 12/2549
 • ASEAN J Rehabil Med. : ปัจจัยข้างเคียงที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดไม่สมบูรณ์ 04/2547
 • ASEAN J Rehabil Med. : การทดสอบแบบประเมินขีดความสามารถเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 04/2547
 • ASEAN J Rehabil Med. : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเรียนด้วยตนเองกับการสอนโดยอาจารย์ในการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์ 08/2545
 • ASEAN J Rehabil Med. : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ละเลยด้านที่เป็นอัมพาต 08/2545
 • ASEAN J Rehabil Med. : การใช้ Sural Threshold Amplitude ช่วยแยกระหว่างการบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ 12/2544
 • ASEAN J Rehabil Med. : การใช้ยา Oxyphencyclimine Hydrochloride กับผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลังเพื่อควบคุมปัสสาวะเล็ดราด 08/2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
 • Neurorehabilitation
 • Geriatric rehabilitation
ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา
 • Head of Excellent Center of Gait and Motion, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • Editorial board of ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
รางวัลและผลงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์i-MEDBOT Innovation Contest 2021. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย.
Publications
สมาชิกสมาคม
 • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
 • กองบรรณาธิการวารสาร ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
 • มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ (กรรมการ)
 • ชมรมฟื้นฟูระบบประสาทแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
 • ชมรมฟื้นฟูกลืนแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
 • สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย (สมาชิก)

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language