ค้นหาแพทย์

รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล


Departments

กลุ่มสาขา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู (โรคระบบสมองและระบบประสาท)

คุณวุฒิ

 • วุฒิบัตร(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Urodynamic study and neurogenic bladder management training, Innsbruck, Austria พ.ศ. 2548
 • Certificate of scholar visitor in hand rehabilitation, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan พ.ศ. 2548
 • Certificate of the workshop on swallowing and motility disorder พ.ศ. 2549
 • Scholar visitor in hand rehabilitation, National Singapore University, Singapore พ.ศ. 2550
 • Certificate of video fluoroscopic swallowing study (VFSS) workshop พ.ศ. 2550

ผลงานทางวิชาการ

 • ASEAN J Rehabil Med. : ผลของการดึงหลังในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม 08/2553
 • ASEAN J Rehabil Med. : การศึกษาความคล่องแคล่วของนิ้วมือในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์สูงอายุ 12/2552
 • ASEAN J Rehabil Med. : ผลของการเสริมรองเท้าต่อการลงน้ำหนักขาข้างที่อ่อนแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 04/2550
 • ASEAN J Rehabil Med. : Low-Level Neurological State and Role of Sensory Stimulation 12/2549
 • ASEAN J Rehabil Med. : ปัจจัยข้างเคียงที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดไม่สมบูรณ์ 04/2547
 • ASEAN J Rehabil Med. : การทดสอบแบบประเมินขีดความสามารถเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 04/2547
 • ASEAN J Rehabil Med. : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเรียนด้วยตนเองกับการสอนโดยอาจารย์ในการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์ 08/2545
 • ASEAN J Rehabil Med. : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ละเลยด้านที่เป็นอัมพาต 08/2545
 • ASEAN J Rehabil Med. : การใช้ Sural Threshold Amplitude ช่วยแยกระหว่างการบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ 12/2544
 • ASEAN J Rehabil Med. : การใช้ยา Oxyphencyclimine Hydrochloride กับผู้ป่วยบาดเจ็บที่ไขสันหลังเพื่อควบคุมปัสสาวะเล็ดราด 08/2543

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Neurorehabilitation
 • Geriatric rehabilitation

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

 • Head of Excellent Center of Gait and Motion, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • Editorial board of ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine

รางวัลและผลงาน

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์i-MEDBOT Innovation Contest 2021. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย.

Publications

 • Wasuwat Kitisomprayoonkul. Stroke Rehabilitation. (textbook), Bangkok; Danex Publishing: 2015.
 • Wasuwat Kitisomprayoonkul, editor. Textbook of Rehabilitation Medicine. Bangkok; Chulalongkorn University Press: 2017.
 • Kamboonlert K, Panyasriwanit S, Tantisiriwat N, Kitisomprayoonkul W. Effects of Bilateral Transcutaneous Tibial Nerve Stimulation on Neurogenic Detrusor Overactivity in Spinal Cord Injury: A Urodynamic Study. Arch Phys Med Rehabil 2021 Jun;102(6):1165-9.
 • Jongprasitkul H, Kitisomprayoonkul W. Effectiveness of Conventional Swallowing Therapy in Acute Stroke Patients with Dysphagia. Rehabil Res Pract 2020 Oct 5;2020:2907293.
 • Kongsagul S, Vitoonpong T, Kitisomprayoonkul W, Tantisiriwat N. Ultrasound-Guided Physiological Saline Injection for Patients with Myofascial Pain. J Med Ultrasound 2019;28(2):99-103.
 • Thawanaphong S, Kitisomprayoonkul W, Pongpipatpaiboon K. Electromyographic swallowing study during high flow oxygen therapy compared with low flow oxygen therapy in post-extubated patients. Eur Res J 2019;54 (suppl 63).
 • Sikanjananun S, Panyasriwanit S, Kitisomprayoonkul W, Suankrata C. Antimicrobial resistance patterns of bacterial colonization in urine of patients with spinal cord lesion admitted at Thai Red Cross Rehabilitation Center. Chula Med J 2019;63(2):67-72.
 • Narongwongwathana W, Punyabukkana P, Kitisomprayoonkul W, Chonnaparamut W. WAAM: Wearable Assessment Arm Motion System. The 12th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON) 2019:1-5.
 • Utarapichat S, Kitisomprayoonkul W. Effects of transcranial direct current stimulation on motor activity of lower limb muscles in chronic stroke. J Med Assoc Thai 2018; 101(1):131-6.
 • Kitisomprayoonkul W. Brachial plexus injury after massage: a case report. J Thai Rehabil Med 2018;28 (1):21-3.
 • Kitisomprayoonkul W, Bhodhiassana P, Sangveraphunsiri V. Upper extremity training with CUREs robot in subacute stroke: A pilot study. Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation II, 2017:317-22.
 • Jongprasitkul H, Sonthimaneerat T, Somana S, Kitisomprayoonkul W. Patient-rated Wrist/Hand Evaluation: A cross-cultural adaptation and evaluation in Thai version. Chula Med J 2017;61(2):183-92.
 • Siwapituk W, Kitisomprayoonkul W. Bone turnover increases during supervised treadmill walking in Thai postmenopausal women. Osteoporos Sarcopenia 2016 Mar;2(1):41-4.
 • Jaruchart T, Sanguanrungsirikul D, Kitisomprayoonkul W. Ankle Joint Position Sense and Balance of Elderly Engaged in Difference Types of Exercise. Med Sci Sports Exer 2014;46:62-3.
 • Kitisomprayoonkul W. Transcranial Direct Current Stimulation. ASEAN J Rehabil Med 2013;23(2):37-40.
 • Kitisomprayoonkul W. Transcranial Direct Current Stimulation Improves Hand Sensation in Acute Stroke. Arch Phys Med Rehabil 2012;93(10):e33.
 • Chaiwanichsiri D, Wangno W, Kitisomprayoonkul W, Bhidayasiri R. Treadmill training with music cueing: a new approach for Parkinson’s gait facilitation. Asian Biomed 2011;5(5):649-54.
 • Jongprasitkul H, Suputtitada A, Kitisomprayoonkul W, Pintawiruj K. Elastic bandage vs. neoprene thumb stabilizer splint in acute De Quervain’s tenosynovitis. Asian Biomed 2011;5(2):263-7.
 • Kitisomprayoonkul W. Validation study of the Thai ID Pain Scale. J Med Assoc Thai 2011;94(5):610-5.
 • Kitisomprayoonkul W, Promsopa K, Chaiwanichsiri D. Do Heberden and Bouchard nodes affect finger dexterity in elderly? Rheumatol Int. 2010;30(4):543-5.
 • Kitisomprayoonkul W, Sungkapo P, Taveemanoon S, Chaiwanichsiri D. Medical complications during inpatient stroke rehabilitation in Thailand: a prospective study. J Med Assoc Thai 2010;93(5):594-600.
 • Luanjamroen N, Kitisomprayoonkul W, Sukonthamarn K, Chaiwanichsiri D. Effectiveness of Lumbar Traction in Patients with Lumbar Spondylosis. ASEAN J Rehabil Med 2010;20(2):41-5.
 • Klaiput A, Kitisomprayoonkul W. Increased pinch strength in acute and subacute stroke patients after simultaneous median and ulnar sensory stimulation. Neurorehabil Neural Repair 2009;23(4):351-6.
 • Promsopa K, Kitisomprayoonkul W, Chaiwanichsiri D. Finger dexterity in elderly with rheumatoid arthritis. ASEAN J Rehabil Med 2009;19(3):105-8.
 • Chaudakshetrin P, Prateepavanich P, Chira-Adisai W, Tassanawipas W, Leechavengvongs S, Kitisomprayoonkul W. Cross-cultural adaptation to the Thai language of the neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). J Med Assoc Thai 2007;90(9):1860-5.
 • Kitisomprayoonkul W, Sirileartthananon P, Chaiwanichsiri D. Electrodiagnosis and recovery of facial paralysis at King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Med Assoc Thai 2007;90(10):2198-203.
 • Taveemanoon S, Worakul P, Kitisomprayoonkul W. Neuropsychological signs in stroke patients according to Bender Visual Motor Gestalt Test. Chula Med J 2007;51(11):495-505.
 • Kitisomprayoonkul W, Klaphajone J, Kovindha A. Thai Short-form McGill Pain Questionnaire. J Med Assoc Thai 2006;89(6):846-53.
 • Chaiwanichsiri D, Jiamworakul A, Kitisomprayoonkul W. Falls among stroke patients in Thai Red Cross rehabilitation center. J Med Assoc Thai 2006;89:S47-52.
 • Kitisomprayoonkul W. Low-level neurological state and role of sensory stimulation. ASEAN J Rehabil Med 2006;16(3):117-20.
 • Klaphajone J, Kitisomprayoonkul W, Sriplakit S. Botulinum toxin type A injections for treating neurogenic detrusor overactivity combined with low-compliance bladder in patients with spinal cord lesions. Arch Phys Med Rehabil 2005;86(11):2114-8.
 • Kitisomprayoonkul W, Cheawchanwattana S, Janchai S, E-Sepradit P. Effects of shoe lift on weight bearing in stroke patients. J Med Assoc Thai 2005;88:S79-84.
 • Kaewmoon K, Kitisomprayoonkul W, Kovindha A. Bladder and sphincter control following incomplete spinal cord injury: a study of related factors. ASEAN J Rehabil Med 2004;14(1):22-33.
 • Kitisomprayoonkul W. Stroke rehabilitation potential screening test: a study for clinical use. ASEAN J Rehabil Med 2004;14(1):34-41.
 • Kovindha A, Klaphajone J, Kitisomprayoonkul W, Hundee S. A comparative study between self-learning and conventional lectures in teaching rehabilitation medicine for medical students. ASEAN J Rehabil Med 2003;13(2):49-55.
 • Kitisomprayoonkul W. Rehabilitation in stroke with neglect syndrome. ASEAN J Rehabil Med 2002;12(1):1-7.
 • Kitisomprayoonkul W, Kovindha A. Does the threshold amplitude enhancement help differentiate complete from incomplete cord lesion? ASEAN J Rehabil Med 2001;11(2):48-54.
 • Kitisomprayoonkul W, Kovindha A. The efficacy of oxyphencyclimine hydrochloride in treatment of urinary incontinence in spinal cord injured patients with detrusor sphincter dyssynergia. ASEAN J Rehabil Med 2000;10(1):23-30.

สมาชิกสมาคม

 • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 • กองบรรณาธิการวารสาร ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine
 • มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ
 • ชมรมฟื้นฟูระบบประสาทแห่งประเทศไทย
 • ชมรมฟื้นฟูกลืนแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ