ค้นหาแพทย์

พญ. แพรวไพลิน กุศลมโนมัย


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • เวชศาสตร์ชะลอวัย

คุณวุฒิ

 • Bachelor degree in Medicine and Laws
 • Master degree in management
 • Doctorate degree in management.

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2020

 • Faculty of Laws Thammasat university, Thailand

2015

 • Doctorate degree: Faculty of Business administration (management)

2012

 • Master degree: Faculty of Business administration (management)

2010

 • Bachelor degree: Faculty of medicine, Thammasat university, Thailand

วุฒิบัตร

 • American Board of Aesthetic medicine
 • Board certified of anti-aging medicine
 • American Board of Laser surgery

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • stemcell
 • chelation
 • prp
 • skin rejuvenation face and body contouring
 • Telemedicine

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • laser surgery

Conditions Treated (Disease)

 • NCDS (diabetes, hypertension, Dyslipidemia)
 • heavy metal toxicity

หัตถการที่เชี่ยวชาญ

 • Stem cell
 • intravenous vitamin, chelation
 • filler injection
 • thread lift
 • botulinum toxin injection

รางวัลและผลงาน

2021

 • Best business and product award (supplement and skin care)

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ + เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

 • Diploma in Telemedicine Harvard University
 • Certificate in short course in Dermatology, Institute of dermatology, Thailand
 • Certificate in sport and wellness medicine,anti-aging department of Maefahluang University.
 • Certificate in anti-aging fellowship (DPU University)
 • Certificate in Integrative medicine (module1-4 Nutraceutical)
 • Certificate in integrative medicine diabetes and hypertension
 • Certification in hyperbaric oxygen therapy ,navy department
 • Certification in foxy eye treatment technique by mesh thread
 • Certification in HEAT antiaging international conference
 • Postgraduate Diploma in practical dermatology ,Cardiff university, UK
 • Certification in detoxcification and chelation trainind by CELMED
 • Certificate of Fundamental in cell theraphy
 • Certificate of cell theraphy in DM, cardiovascular workshop
 • Certificate of cell theraphy in orthopedics and joints workshop
 • Certificate of ultrasonic assisted lipolysis Hand-on
 • Certificate of cell theraphy for facial rejuvenation by Dr. Juliet Kartz
 • Certificate of Breast and Hip augmentation by Aqualift Hand-on
 • Certificate of Chelation Theraphy
 • Certificate of attendance of fat graft conference
 • Certificate of Breast fat graft transplant workshop
 • Certificate of facial fat graft transplant workshop
 • Certificate in Hair transplant Hand-on
 • Certificate of 25th acupuncture training course, Chengdu university of Traditional Chinese Medicine, People’s Republic of China
 • Certificate of attended 2nd Meeting of acupuncture in Modern Medicine by Thai acupuncture and Herbal Medical Association, Thailand
 • Certificate of attened 3rd Meeting of acupuncture modern medicine by Thai acupuncture and Herbal Medical Association, Thailand.(diabetes mellitus issue)
 • Certificate of attened 4th meeting of acupuncture modern medicine by Thai acupuncture and Herbal Medicine Association, Thailand
 • Certificate of attended meeting of homeopathy
 • Certificate in Aesthetic medicine, American academy of aesthetic medicine, USA
 • Diploma in Aesthetic medicine, American academy of aesthetic medicine, USA
 • Certificate of Thread lift training course, Korea
 • Certificate in 14th anti-aging conference Mae fahluang University,Jutendo University, A4m
 • Certificate in Dermal Perfectha Filler Advances skill for skin rejuvenation and augmentation course
 • Certificate in restylane filler for skin rejuvenation Hand-on by Galderma. (vitalite)
 • Attendance in update in plastic surgery,Ramathibodi hospital. (16 CMEs)
 • Attendance in decade of evolution of Ramathibodi laser center,Ramathibodi hospital. (16 CMEs)
 • Certificate in attended the radiopaedia emergengy radiology course, Melbourne
 • Certificate in attendance in advanced filler injection workshop by Merz filler
 • Certificate of participation the revolution of umcoming mesotherapy technique 2015 workshop by mesoesthetic
 • Certificate in botulinum toxin by botulax
 • Certificate in Thread lift workshop by K2 lifting
 • Certificate of completion by TT tightening barbed cog suture.
 • Certificate of the 4th A4M Thailand congress on Anti-aging and Aesthetic medicine
 • Certificate of the 5th A4M Thailand congress on Anti-aging and aesthetic medicine
 • Certificate of current issue in Dermatology 2013 by Chulalongkorn University
 • Certificate in men’s dermatology 2014 siriraj hospital, dermatology department conference
 • Certificate in many face in dermatology 2015 siriraj-Khonkaen interhospital,dermatology department conference
 • Certificate of attendance Introduction workshop 2015 KCCS Thailand
 • Certificate in Meet the expert in Dermatology 2015 by siriraj hospital
 • Certificate in attendance what we must know about aesthetic injection by institute of dermatology
 • Certificate of attendance aesthetic and corrective annual conference by Galderma
 • Certificate in Mint lift advanced skill for facial contouring and juvenescence course
 • Certificate in filler blunt injection technique by Restylane Galderma at goodwill clinic Hand-on
 • Certificate of training beauty and body secret by hugel toxin

สมาชิกสมาคม

 • Dermatology society of Thailand
 • Thai acupuncture and Herbal medical Association
 • Thai cell therapy association
 • Thai chelation therapy association
 • American academy of aesthetic medicine
 • American academy of anti-aging medicine
 • American academy restorative medicine
 • American Laser surgery

เวลาออกตรวจ
Genetic Screening เป็นการตรวจคัดกรองโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่แอบแฝงอยู่ในร่างกาย เช่น โรคมะเร็ง มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหารและโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ การเต้นหัวใจที่ผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจ, การตอบสนองยาต่อร่างกาย เช่น ทำไมถึงแพ้ยา หรือบางคนกินยาชนิดนี้แล้วอาการไม่ดีขึ้น, ร่างกายเหมาะสมกับวิตามินหรือแร่ธาตุชนิดไหน, ต้องคุมอาหารยังไงที่เหมาะกับร่างกาย เช่น คุมอาหารประเภทแป้ง หรือคุมอาหารประเภทรสชาติเค็ม และจะรู้ว่าร่างกายเหมาะกับกีฬาหรือการออกกำลังกายแบบไหน  

สำหรับการตรวจ Genetic screening ตรวจได้จากการเจาะเลือด โดยไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร สามารถตรวจเวลาใดก็ได้ โดยจะใช้ระยะเวลารอรับผลตรวจประมาณ 3- 4 สัปดาห์ 

ทั้งนี้การตรวจ Genetic Screening เพียงครั้งเดียวสามารถใช้ผลได้ตลอดชีวิตและยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายในอนาคตหรือถ้าพบเจอโรคร้ายก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ Vejthani Q Life ชั้น 11
โทร. 02-7340000 ต่อ 1125 , 1126

October 2, 2023

Genetic Screening โรคแฝงจากพันธุกรรมตรวจก่อน รักษาทัน