พญ. แคทลียา ลีลาเรืองแสง - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. แคทลียา ลีลาเรืองแสง

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พญ. แคทลียา ลีลาเรืองแสง

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร
  • ปริญญาโทด้านผิวหนัง มหาวิทยาลัยบอสตัน
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมแพทยสภา

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language