Doctor photo
กลุ่มสาขา : ตจวิทยา (ผิวหนัง)

พญ. แคทลียา ลีลาเรืองแสง

การศึกษาและการฝึกอบรม :

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พญ. แคทลียา ลีลาเรืองแสง

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วุฒิบัตร
  • ปริญญาโทด้านผิวหนัง มหาวิทยาลัยบอสตัน
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมแพทยสภา

เวลาทำการของคลินิก

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language