ค้นหาแพทย์

พญ. แคทลียา ลีลาเรืองแสง


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตร

  • ปริญญาโทด้านผิวหนัง มหาวิทยาลัยบอสตัน

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • สมาคมแพทยสภา

เวลาออกตรวจ