พญ. อารีนันท์ วิสมิตะนันท์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. อารีนันท์ วิสมิตะนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยาทั่วไป

พญ. อารีนันท์ วิสมิตะนันท์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร
  • สาขาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language