ค้นหาแพทย์

พญ. อรพรรณ สิทธิปราชญางกูร


Departments

กลุ่มสาขา

Qualifications/Education

2007

  • Doctor of Medicine degree (M.D.), Faculty of Medicine , Prince of Songkla University , Songkla ,Thailand

Conditions Treated (Disease)

  • Health Checkup

Procedure Performed

  • Health Checkup

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 1111, 1130

November 9, 2018

การตรวจสุขภาพประจำปี l พญ.อรพรรณ สิทธิปราชญางกูร l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111