พญ. อรพรรณ สิทธิปราชญางกูร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. อรพรรณ สิทธิปราชญางกูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. อรพรรณ สิทธิปราชญางกูร

Education & Training:
 • Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, 2007.
 • Certificate of Intensive Course on Aesthetic Dermatology ; Academy of Wellness and Aesthetic Dermatology , School of Cosmetic Science ; Mae Fah Luang University,Bangkok,Thailand,2011.
 • Certificate of Occupational Medicine ;Nopparat Rajathanee Hospital,Bangkok,Thailand,2013.
 • Certificate of Marketing Certificate Program(MCP-Excellence Series ;Thammasat Consulting Networking and Coaching Center (CONC Thammasat );Thammasat University,Bangkok,Thailand ,2017.
Professional Expertise:
 • General Practitioner
Professional Experiences
 • 2007 ,General Practitioner at Phatthalung Hospital,Phatthalung ,Thailand.
 • 2008 ,General Practitioner at Kasemrad Prachachuen Hospital,Bangkok,Thailand.
 • 2008 ,General Practitioner at Health Promotion Center,Bangkok Hospital Chanthaburi,Thailand.
 • 2012 ,General Practitioner at Check Up Center , Phyathai- nawamin hospital,Bangkok,Thailand.
 • 2013, General Practitioner at Health Promotion Center,Bangkok Hospital,Bangkok,Thailand.
 • 2014 ,General Practitioner at Check Up Center,Central General
  Hospital,Bangkok,Thailand.
Participation in conferences and Seminars
 • 2011, Certificate of Participation on “ Tips and Tricks in Dermatologic Management” ,Institute of Dermatology
 • 2011,Certificate of Attendance “ What’s New in Aesthetic Medicine ”,Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery
 • 2013,ILO Classification 2000 Global Standard Certification of Occupational Pneumoconiosis Radiologic Interpretation,Chest Disease Institute of Thailand.
 • 2013,Certificate of Attendance “Conference on PTTEP Fitness to Work Offshore”;Bangkok Hospital ,Bangkok,Thailand.

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language