Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สุภาวดี ศุภผล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ. สุภาวดี ศุภผล

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2538
วุฒิบัตร
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ปี 2544
  • เวชศาสตร์ครอบครัว, ปี 2546

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • การตรวจเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า
  • การดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวกับทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เช่น กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ การปวดต่างๆ, การดูแลผู้ป่วยหลังจากมีภาวะเส้นเลือดสมองเฉียบพลัน

 

 

สมาชิก สมาคมการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language