ค้นหาแพทย์

พญ. สุภาวดี ศุภผล


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2538

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ปี 2544
  • เวชศาสตร์ครอบครัว, ปี 2546

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • การตรวจเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า
  • การดูแลผู้ป่วยที่เกี่ยวกับทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เช่น กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ การปวดต่างๆ, การดูแลผู้ป่วยหลังจากมีภาวะเส้นเลือดสมองเฉียบพลัน

 

 

สมาชิก สมาคมการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาออกตรวจ