พญ. สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา - โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

พญ. สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language