พญ. สายทิพย์ วิไลรัตน์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สายทิพย์ วิไลรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา - โรคสายตาเลือนลางและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

พญ. สายทิพย์ วิไลรัตน์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาจักษุแพทย์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • แพทย์เฉพาะทางกระจกตาและแก้ไขสายตา จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
ความชำนาญพิเศษ
  • cornea and refractire surgery

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคม
  • Asia cornea society

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language