Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สวรินทร์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา - จอตาและวุ้นตา

พญ. สวรินทร์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language