พญ. ศรมน ทรงวีรธรรม - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ศรมน ทรงวีรธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

พญ. ศรมน ทรงวีรธรรม

Education & Training
  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University , Thailand,2007.
  • Diploma of the Thai Board of Obstetrics & Gynecology, Chiang Mai University, 2011.
  • Diploma of the Thai Subboard of Reproductive Medicine, Chiang Mai University, 2013.
Professional Expertise
  • Obstetrics and Gynecology – Reproductive Medicine
Professional Experiences
  • 2008-2013Obstetrics & Gynecology at Chiang Mai Hospital,Thailand.
  • 2013-2018Obstetrics & Gynecologyat Bangkok Hospital,Bangkok,Thailand.
International Publications
  • Songveeratham S, Kietpeerakool C, Khunamornpong S, Sribanditmongkol N, Srisomboon J. Preceding cervical cytology in women with high-grade squamous intraepithelial lesion. Arch GynecolObstet 2011 Jun; 283(6): 1381-4.
  • Pongsuthirak P, SongveerathamS, Vutyavanich T. Comparison of Blastocyst and Sage Media for Sage Media for In Vitro Maturation of Human Immature Oocytes. ReprodSci 2015 Mar; 22(3): 343 – 346.

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language