ค้นหาแพทย์

พญ. วีรวรรณ ฉัตรตรัสตรัย


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

เวลาออกตรวจ