พญ. รุ่งทิวา บุญยงค์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. รุ่งทิวา บุญยงค์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University, 2009
  • Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol

พญ. รุ่งทิวา บุญยงค์

Education &Training
  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University, 2009
  • Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol
Professional Expertise
  • Otolaryngology

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language