พญ. รัตนา พิพิธปรีชา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. รัตนา พิพิธปรีชา

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. รัตนา พิพิธปรีชา

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชพยาบาล ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เวลาออกตรวจ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language