ค้นหาแพทย์

พญ. รติ ดิวิทยา


Departments

กลุ่มสาขา

การศึกษา

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine(The First Honors Class), Srinakarinvirot University, 2008
  • Higher graduate diploma (Clinical Medical Sciences), Siriraj Hospital, Mahidol University, 2014
  • Thai Board of Pediatrics, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2014
  • Thai Board of Infectious of Pediatrics, 2016

Honors And Awards

  • The First Honors Class of Medicine

 


เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kids Center) ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3310, 3312 และ 3319

June 24, 2019

กุมารแพทย์แนะ อย่าจุ๊บ เด็กต่ำกว่า 3 เดือน เพราะภูมิคุ้มกันต่ำสุด l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111