พญ. รติ ดิวิทยา - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. รติ ดิวิทยา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ. รติ ดิวิทยา

การศึกษา
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine(The First Honors Class), Srinakarinvirot University, 2008
  • Higher graduate diploma (Clinical Medical Sciences), Siriraj Hospital, Mahidol University, 2014
  • Thai Board of Pediatrics, Siriraj Hospital, Mahidol University, 2014
  • Thai Board of Infectious of Pediatrics, 2016
Honors And Awards
  • The First Honors Class of Medicine

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language