พญ. ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Mahidol University, Thailand , 2002.

พญ. ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร

Education & Training
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Mahidol University, Thailand , 2002.
  • Thai Board in Pediatrics, Ramathibodi  Hospital ,Mahidol University, Thailand , 2008.
  • Thai Board  in  Pediatric  Dermatology , Ramathibodi  Hospital ,Mahidol University, Thailand , 2011.
Professional Expertise
  • Neonatology Pediatric

 

Professional Experiences
  • 2008- Present    Medical professor  of Pediatrics  at Thammasat Chaloem Phra Kiat Hospital,Thailand.

 

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language