ค้นหาแพทย์

พญ. พัชร์พีรญา สังขโบสถ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

เวลาออกตรวจ