พญ. น้ำใส ภู่เกียรติ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. น้ำใส ภู่เกียรติ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University, 2013

พญ. น้ำใส ภู่เกียรติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • Pulmonology
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University, 2013

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language