Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. นภา ปริญญานิติกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

พญ. นภา ปริญญานิติกูล

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2552

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขามะเร็งวิทยา
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

2548

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

 • แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) พ.ศ.2544
การศึกษาหลังปริญญา

2552 - Present

 • Instructor and Associated professor in Medical Oncology, Department of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand

2557

 • Postdoctoral Fellowship training in Breast Medical Oncology Department MD Anderson Cancer Canter, Houston,Texas, USA Medical Oncology Fellowship

2552

 • Medical Oncology Fellowship King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand Internal Medicine Resident

2550

 • Internal Medical Residence King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand

2547

 • General Practitioner Khaokitchakood community Hospital Chanthaburi, Thailand

2545

 • Medical Internship: Complete Rotation Prapokklao Chanthaburi Provincial Hospital Chanthaburi
ผลงานทางวิชาการ

2565

 • Changes in Triple-Negative Breast Cancer Molecular Subtypes in Patients without Pathologic Complete Response After Neoadjuvant Systemic Chemotherapy. JCO Precis Oncol. 2022 Mar;6:e2000368. doi:10.1200/PO.20.00368.
 • Hiroko Masuda H, Kenichi Harano K, Mira S, Wang Y, Yuko Hirota, Harada O, et al.Disparities in Access to Systemic Treatment for Breast Cancer in Thailand and Maior Asian Territories. J Breast Cancer. 2022 Jun;25(3):e21 Ithimaki S, Parinyanitikul N, Kim SB, Yap YS, Tsan J, et al.

2564

 • Autoimmune hemolytic anemia, rare immune-related adverse event after the combination of atezolizumab and paclitaxel treatment in recurrent triple-negative breast cancer: A case report. J Med Case Rep Case Series 2021.
 • Sintawichai N. Lawasut P, Poovorawan N. Parinyanitikul N.: Case report  What is the best systemic treatment for newly diagnosed inflammatory breast cancer? A narrative review. Chin Clin Onco 2021 Oct 19;Cco-21-81.
 • Chainitikun S, Mingmalairak S, Parinyanitikul N.: Review Article Lactic acidosis, potential toxicity from drug-drug interaction related to concomitant ribociclib and metformin in preexisting renal insufficiency: A case report. Cancer Rep (Hoboken) 2021 Nov 5;e15 75. doi: 10.1002 / cnr2.1575 Lagampan C, Poovorawan N, Parinyanitikul N.: Case report

2563

 • Siripanya S, Parinyanitikul N, Tanaka H, Suksom D.: Original Article The efficacy and safety of the addition of olanzapine to ondansetron and dexamethasone for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving highly emetogenic chemotherapy. Int J Clin Oncol.2020;25(2):396-402.
 • Vimolchalao V, Sakdejayont S, Longchamp P, Sukprakun S, Angspatt P, Thawinwisan W,Chenaksara P, Sriuranpong V, Vinayanuwattikun C, Parinyanitikul N, Poovorawan N, Tanasanvimol S. : Original Article

2562

 • Prevalence of Retinoblastoma Protein Loss by Immunohistochemistry in Triple-Negative Breast Cancer. J Med Assoc Thai 2019; 102(1): 19-27. Napa Parinyanitikul, Prakongboon Sungkasubun, Voranuch Tanakit, Virote riuranpon :Original Article
 • Tumor mutational profile of triple-negative breast cancer patients in Thailand revealed distinctive genetic alteration in chromatin remodelling gene. PeerJ 2019.
 • Suvimol Niyomnaitham, Napa Parinyanitikul, Ekkapong Roothumnong, Worapoj Jinda, Norasate Samarnthai, Taywin Atikankul, Bhoom Suktitipat, Wanna Thongnoppakhun, Chain Limwongse, Manop Pithukpakorn.: Original Article
 • Vascular Dysfunction in Breast Cancer Patients Receiving Anthracycline Chemotherapy: A Cross-Sectional Study. J Med Assoc Thai 2019; 102(5): 554-9.

2561

 • Incidence of an infusion hypersensitivity reaction after withholding dexamethasone Premedication in early breast cancer patients not experiencing two previous cycles of infusion hypersensitivity. Supportive Care in Cancer July 2018, Vol.26, No.7; 2471-2477.
 • Napa Parinyanitikul, Walailuk Tanpipattanakul, Nattaya Poovorawan, Thanapoom Rattananupong, Poranee Laoitthi, Piyada Sithidetphaiboon, Suebpong Thanasanvimon, Virote Sriuranpong. : Original Article
 • Cooperative effect of oncogenic MET and PIK3CA in an HGF-dominant environment in breast cancer. Mol Can Ther. Published Online First December 5. 2018.
 • Shuying Liu, Shunqiang Li, Bailing Wang, Wenbin Liu, Mihai Gagea, Huiqin Chen, Joohyuk Sohn, Napa Parinyanitikul, Tina Primeau, Kim-Anh Do, George F Vande Woude, John Mendelsohn, Naoto T. Ueno, Gordon B. Mills, Debu Tripathy, and Ana M.Gonzalez-Angulo. : Original Article

2560

 • Triple-Negative Breast Cancer in Thai Patients: Experience in King Chulalongkorn Memorial Hospital. Chula Med J vol.61, No.5 September-October 2017
 • Napa Parinyanitikul, Voranuch Tanakit, Caroline Miranda, Poranee Laoitthi, Sopark Manasnayakorn, Tassapong Raiyawa, Virote Sriuranpong. : Original Article

2559

 • Feasibility of withholding dexamethasone premedication in weekly paclitaxel administration and adverse reaction. Asian Biomed, vol. 10 No.4, August 2016; 371-377.
 • Walailuk Tanpipattanakul, Nattaya Poovorawan, Thanapoom Rattananupong, Poranee Laoitthi, Piyada Sithidetphaiboon, Suebpong Thanasanvimon, Virote Sriuranpong and Napa Parinyanitikul : Original Article
 • Breast cancer: Epidemiology, prevention, and screening recommendation. Chulalongkorn Medical Journal, 2016 Poranee Laoitthi, Napa Parinyanitikul : Review Article

2558

 • Effect of adjuvant trastuzumab among patients treated with anti-HER2-based neoadjuvant therapy. British Journal of Cancer 2015, January; 1-6.
 • A M Gonzalez-Angulo, N Parinyanitikul, X Lei, E A Mittendorf, H Zhang, V Valero, K K Hunt, G N Hortobagyi, and M Chavez-MacGregor M.: Original Article

2557

 • cMET Activation and EGFR-Directed Therapy Resistance in Triple-Negative Breast Cancer. Journal of Cancer, Vol.5, No 9, 745-753. Joohyuk Sohn, Shuying Liu, Napa Parinyanitikul, Jangsoon Lee, Gabriel N. Hortobagyi, Gordon B.Mills, Naoto  T.Ueno, Ana M. Gonzalez-Angulo.: Original Article
 • Receptor Status Change from Primary to Residual Breast Cancer after Neoadjuvant Chemotherapy and Analysis of Survival Outcomes. Clinical Napa Parinyanitikul, Xiudong Lei, Mariana Chavez-MacGregor, ShuyingLiu, Elizabeth A. Mittendorf, Jennifer K. Litton, Wendy Woodward, Amy (Hong) Zhang, Gabriel N. Hortobagyi, Vicente Valero, Funda Meric-Bernstam, and Ana M. Gonzalez-AnguloBreast Cancer. Clinical Breast Cancer 2015, Vol. 15, No.2;153-60. : Original Article
 • Functional Consequence of the MET-T10101 polymorphism in Breast Cancer, Oncotarget 2014, Vol.6, No.5; 2604-2614. Shuying Liu, Funda Meric-Bernstam, Napa Parinyanitikul, Bailiang Wang, Agda K. Eterovic, Xiaofeng Zheng, Mihai Gagea, Mariana Chavez-MacGregor, Naoto T. Uno, Xiudong Lei, Wanding Zhou, Lakshmy Nair, Debu Tripathy, Powel H. Brown®, Gabriel N. Hortobagyi’ Ken Chen, John Mendelsohn, Gordon B. Mills, Ana M. Gonzalez-Angulo: Original Article.

2556

 • Mesothelin Expression and Survival Outcomes in Triple Receptor Negative Breast cancer. Clinical Breast Cancer 2013, Vol. 13, No.5;378-84.Napa Parinyanitikul, George R. Blumenschein, Yun Wu, Xiudong Lei, Mariana Chavez-MacGregor, Melody Smart, Ana Maria Gonzalez-Angulo. : Original Article.

2552

 • A benign liver tumor mimics hepatic metastasis from colon cancer. Asian Biomed, vol.4 No.3, June 2010; 463-467 Napa Parinyanitikul, Laddawan Vajragupta, Naruemon Klaikaew,Boonchoo Sirichindakul, Virote Sriuranpong

2550

 • Prevalence of KIT Gene Mutation in Gastrointestinal-stromal tumor (GIST) in Thai Patients: Napa Parinyanitikul, Virote Sriuranpong

2549

 • Epidemiology of Empyema thoracis in Chulalongkorn Memorial Hospital: 1996-2005 Napa Parinyanitikul, Kamol Keokittinarong Department of Medicine, Chulalongkorn University
Show more ผลงานทางวิชาการ
สมาชิกสมาคม

2552

 • Member, Thai society of clinical oncology

2550

 • Member, of the Royal College of Physicians of Thailand

2544

 • Member, the Medical Council of Thailand
กิจกรรมนอกหลักสูตร

2526

 • Head of Hospital Accreditation Program and vice director at Khaokitchakood Community Hospital.

2542

 • Vice Director of Medicine Team and Head of Physiology Team: Chulalongkorn University Academic Exhibition.

2539

 • Head of Physiology Team: Chulalongkorn University Academic Exhibition Vice Director: Photo camp at Doi Inthanon, Photo Club, Chulalongkorn University

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language