ค้นหาแพทย์

พญ. ธีรานันท์ อังคณานาฏ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

Educations

2008

  • Diploma of Thai Board of Cardiology Medicine, Vajira Hospital

2006

  • Diploma of Thai Board of Internal Medicine

2000

  • The First Class Honors M.D., Faculty of Medicine, Mahidol University

Board certifications

  • Thai Board of Internal Medicine
  • Thai Board of Cardiology Medicine, Vajira Hospital

Procedure performed

  • Cardiovascular Medicine
  • Cardiology Interventions

Awards and honors

  • The First-Class Honors M.D., Faculty of Medicine,Mahidol University

Professional membership

  • Thai Heart Association of Thailand

เวลาออกตรวจ