พญ. ณัชชา อินทรกำแหง - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ณัชชา อินทรกำแหง

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Thammasat University, 2011
 • Internship, Buddhasothorn Hospital, Cha-choeng sao, Thailand, 2014
 • Internship, Bang nam preaw Hospital, Cha-choeng sao, Thailand, 2016
 • Neurology Resident, Prasat Neurological Institute Hospital, 2019

พญ. ณัชชา อินทรกำแหง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 • Neurological
คุณวุฒิ
 • Neurological
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Thammasat University, 2011
 • Internship, Buddhasothorn Hospital, Cha-choeng sao, Thailand, 2014
 • Internship, Bang nam preaw Hospital, Cha-choeng sao, Thailand, 2016
 • Neurology Resident, Prasat Neurological Institute Hospital, 2019
ผลงานทางวิชาการ
 • Saharat A, Natcha I, Cholpivat T, Metha A. Copper deficience myelopathy. Thai journal of neurology, 2018 April-june 2018 No 2 Vol 34.
สมาชิกสมาคม

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language