พญ. ญาธิป อุษณกรกุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ญาธิป อุษณกรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคไต

พญ. ญาธิป อุษณกรกุล

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language