ค้นหาแพทย์

พญ. ชญานุตม์ รัตตดิลก


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

Education & Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Rangsit University, 2003
  • Diploma of General Surgery, Rajavithi Hospital, 2013
  • Thai Board of Brest and Endocrines Surgery, Ramathibodi Hospital, 2016

 


เวลาออกตรวจ