พญ. ชญานุตม์ รัตตดิลก - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ชญานุตม์ รัตตดิลก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

พญ. ชญานุตม์ รัตตดิลก

Education & Training
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Rangsit University, 2003
  • Diploma of General Surgery, Rajavithi Hospital, 2013
  • Thai Board of Brest and Endocrines Surgery, Ramathibodi Hospital, 2016

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language