Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์

ปริญญาบัตร
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
 • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลฯ

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • Arthroplasty
 • Trauma
 • Spine

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
 • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • แพทยสภา
 • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

คุณมานพ แพศย์ตระกูล ได้รับบาดเจ็บสะโพกขวาหักจากอุบัติเหตุจักรยานล้ม จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม แต่โรงพยาบาลแห่งแรกที่คุณมานพถูกส่งตัวไปรักษาไม่สามารถให้ความมั่นใจผลการผ่าตัดได้ จึงประสานและขอย้ายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเวชธานี

“เมื่อรู้ว่ากระดูกสะโพกขวาหักและอาจต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่โรงพยาบาลแรกไม่ได้ให้ความหวังเรา 100% ผมถึงกับน้ำตาซึมเพราะว่าต่อไปคงจะวิ่งเหมือนเดิมไม่ได้ ปั่นจักรยานเหมือนเดิมไม่ได้ จึงตัดสินใจย้ายมาที่โรงพยาบาลเวชธานี เพราะเป็นโรงพยาบาลที่คุ้นเคยและครอบครัวเราก็รักษากันที่นี่ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ส่งรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับอย่างรวดเร็ว และเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็มีคุณหมอเปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์ เข้ามาดูอาการให้ทันที พร้อมให้ความมั่นใจในการรักษาและบอกว่าจะเดินได้ใน 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัด และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติใน 4 – 6 สัปดาห์”

หลังจากผ่าตัดแล้ว ความเจ็บปวด ทรมานจากสะโพกหักก็หายเป็นปกติ ตลอดจนการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสมจากแพทย์เฉพาะทางก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาการของคุณมานพฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่การได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมภายใน 24 ชั่วโมง ตามที่คุณหมอบอก รวมทั้งความสามารถของคุณหมอ ประกอบกับเครื่องมือและความพร้อมของโรงพยาบาล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาการบาดเจ็บของคุณมานพดีขึ้นอย่าง Amazing

“คำว่า King of Bones ของโรงพยาบาลมันไม่ได้เกินไปเลย เพราะนี่คือ King of Bones จริงๆ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734 – 0000 ต่อ 2222

รักษากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด


“กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ” เป็นภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่สำคัญหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตภายใน 1 ปี สูงถึง 1 ใน 3 ของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก

สาเหตุของภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุมักเกิดจากการล้มหรืออุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่เมื่อประกอบกับภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกเสื่อมในผู้สูงอายุ จะทำให้กระดูกหัก ร้าว หรือแตกโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น หากผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหรือล้ม ควรรีบพบแพทย์เพื่อเอกซเรย์และตรวจวินิจฉัยทันที แม้จะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยก็ตาม


ปัจจัยเสี่ยงของภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ

ภาวะสะโพกหักในผู้สูงอายุแม้ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากล้มหรืออุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย แต่อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กระดูกหักง่ายก็คือภาวะกระดูกพรุน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้

 • อายุ 50 ปีขึ้นไป 
 • ดื่มเหล้า สูบบุหรี่เป็นประจำ
 • ผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือน 
 • มีโรคประจำตัว หรือรับประทานยาบางชนิดที่มีผลต่อภาวะกระดูกพรุน 
 • ขาดสารอาหาร หรือขาดการออกกำลังกาย

อาการที่บ่งชี้ว่ากระดูกสะโพกหัก

สำหรับผู้สูงอายุที่ล้มหรือเกิดอุบัติเหตุแม้เพียงเล็กน้อย แล้วมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นอาการของสะโพกหักในผู้สูงอายุได้

 • รู้สึกเจ็บมากจนไม่สามารถขยับตัวหรือลุกขึ้นได้ 
 • ขยับหรือลงน้ำหนักที่ขาไม่ได้ 
 • ปวดสะโพกเมื่อขยับตัว และไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
 • ขาผิดรูป หรือขาข้างที่สะโพกหักสั้นกว่าอีกข้าง
 • สะโพกบวมช้ำ หรือปลายเท้าเย็น

ทำไมกระดูกสะโพกหักจึงอันตรายถึงชีวิต

กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและทันท่วงทีจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตภายใน 1 ปีสูงมาก ทั้งสาเหตุจากการขยับตัวไม่ได้จนเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือติดเชื้อที่ปอด

วิธีการรักษากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ

วิธีรักษากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุจะใช้วิธีการผ่าตัดเท่านั้น เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงจากโรคประจำตัว โดยโรงพยาบาลเวชธานีได้นำเทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็กหรือ Minimal Invasive Surgery ที่ลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ เสียเลือดน้อย ช่วยให้ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว และผู้ป่วยสามารถลุกยืนและลงน้ำหนักได้ตั้งแต่ 6 – 12 ชั่วแรกหลังผ่าตัด

กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุเป็นภาวะที่อันตราย และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว หากสงสัยว่ามีอาการกระดูกสะโพกหัก ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยด่วน


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ชั้น 2 อาคาร King of Bones โทร. 02-7340000 ต่อ 2222 วันจันทร์- วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น. 

กลับมาเดินได้อีกครั้ง ภายใน24 ชั่วโมง หลังผ่าตัดรักษา ข้อเข่าเสื่อม l โรงพยาบาล เวชธานี #ประสบการณ์ #Testimonial คุณอำนวย ทองนา คนไข้ ได้รับการ ผ่าตัด เปลี่ยน ผิว ข้อเข่าเทียม แพทย์เจ้าของไข้ : นพ.เปรมเสถียร ศิริธนาพัฒน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 3
โทร. (02) 734 – 0000 ต่อ 2222 – 2224

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language