นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์ - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลฯ

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • Arthroplasty
  • Trauma
  • Spine

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

วิดีโอ

เปลี่ยนชีวิตในพริบตา! ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมพร้อมกัน 2 ข้าง งอเข่าและลุกเดินได้ใน 24 ชั่วโมง คุณกรองทิพย์ โฉมยงค์ ผู้รับการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734 – 0000 ต่อ 2222

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language