นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลฯ

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • Arthroplasty
  • Trauma
  • Spine

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734 – 0000 ต่อ 2222

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language