ค้นหาแพทย์

นพ. เทิดพงศ์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

Education& Training

  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Srinakrinvirot University, 2008
  • Thai Board of Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, 2014

Professional Expertise

  • CPR Instructor

 


เวลาออกตรวจ