ค้นหาแพทย์

นพ. เทิดพงศ์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ


Departments

กลุ่มสาขา

Qualifications/Education

2016

 • Cardiology, Faculty of Medicine Police General Hospital, Bangkok, Thailand

Board Certifications

2016

 • Cardiology, Faculty of Medicine Police General Hospital, Bangkok, Thailand

Conditions Treated (Disease)

 • Coronary Artery Disease
 • Heart Valve Disease
 • Mitral Valve Disease
 • Aortic Valve Disease
 • Atrial Septal Defect
 • Ventricular Septal Defect
 • Cardiomyopathy
 • Cardiac Hypertrophy
 • Cardiac Arrhythmia
 • Tachycardia
 • Bradycardia
 • Heart Failure
 • A th lete’s Heart
 • Hypertension
 • Hypertensive Heart Disease
 • Hyperlipidemia
 • Diabetic Heart Disease
 • Stress and Related Heart Disease
 • Sleep Disorder and Related Heart Disease
 • Genetic Heart Disease
Show more Conditions Treated (Disease)

Procedure Performed

 • Cardiac Catheterization
 • Right and Left Heart Catheterization
 • Transthoracic Echocardiography (TTE)
 • Transesophageal Echocardiography (TEE)
 • Exercise Stress Echocardiography
 • Phamacology Stress Echocardiography
 • Exercise Physiology and Exercise Stress Test (EST)
 • Transvenous Pacemaker
 • Cardiac CT and MRI
 • Holter monitoring
Show more Procedure Performed

Awards and Honors

 • Best cardiology fellow, Police General Hospital

Professional Membership

 • The Heart Association of Thailand
 • Royal college of Physicians of Thailand
 • Thai Medical Council of Thailand

Research

 • Optical Coherence Tomography and coronary stent evaluation

เวลาออกตรวจ

9 Patient Satisfaction Reviews

5.0 out of 5 stars (based on 9 reviews)
July 18, 2024

ใส่ใจและดูแลอย่างใกล้ชิด ใก้คำแนะนำ ดีมาก

July 18, 2024

คุณหมอให้คำแนะนำและวินิจฉัยตรงมากครับ

July 17, 2024

No comment

July 16, 2024

ได้รับการรักษาที่ดีพร้อมคำแนะนำดีๆจากคุณหมอ

July 13, 2024

ได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ดีจากคุณหมอค่ะ