นพ. เทิดพงศ์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เทิดพงศ์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. เทิดพงศ์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ

Education& Training
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Srinakrinvirot University, 2008
  • Thai Board of Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, 2014
Professional Expertise
  • CPR Instructor

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language