นพ. เชิดพงษ์ ฉัตรจตุรภัทร - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เชิดพงษ์ ฉัตรจตุรภัทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • Diabetic Foot & Wound Care, Vascular Surgery

นพ. เชิดพงษ์ ฉัตรจตุรภัทร

Education & Training:
 • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2001.
 • Diploma of Thai Board of Surgery, Chulalongkorn University, 2008.
 • Vascular Surgery, Siriraj Hospital, 2015.

 

Professional Expertise:  
 • General and Vascular Surgery
Professional Experiences:
 • 5 years of Experience
 • Surgical intervention for Peripheral arterial disease and Atherosclerosis ( 250-300 cases/ year )
 • Wound dressing for patient with diabetic wound ( 600 visits / month)
 • Varicose vein treatment ( 300 cases/ year)
Medical Technology Innovation
 • Drug-coated balloon technology; to prevent future artery blockage
 • Endovascular surgery
 • Endovascular Arterectomy and Thrombectomy
 • Growth factor therapy; to stimulate the growth and proliferation of the cells involved in wound healing
 • Hyperbaric oxygen therapy
 • Hydrosurgery
 • Negative pressure wound dressing (vacuum dressing)

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language