ค้นหาแพทย์

นพ. เจษฎ์ ศุภผล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

Education & Training

 • Chulalongkorn University, Faculty of Medicine, Graduated Medical degree 1991-1997
 • King Chulalongkorn Memorial Hospital, Training of surgical residency program 2000-2004
 • Toranomon Hospital, Tokyo, Japan, Fellowship in Upper gastrointestinal tract and Hepatobiliary tract surgery 2006
 • Nagoya University Hospital, Nagoya, Japan, Fellowship in Hepatobiliarypancreatic surgery 2009
 • Kumamoto University Hospital, Kumamoto, Japan, Fellowship in Living-donor liver transplantation 2010
 • University of Miami, Miami, Florida, USA, Research fellow in Transplantation 2010-2011
 • University of Pittsburgh, USA, Visiting fellow in Robotic surgery and Transplantation 2010

Honors and Awards

 • 1st rank of Basic Science of Surgery Examination in 2001
 • 1st rank of Thai Board of Surgery Examination in 2004
 • Chosen the best working resident at King Chulalongkorn Memorial Hospital in 2004

Research and Publication

 1. Co-author – Risk factors associated with major intraoperative blood loss in Hepatic resection for hepatobiliary tumor. Included in Vol.88 Suppl.4 September 2005, Journal of The Medical Association of Thailand.
 2. Co-author – Acute Mesenteric Ischemic : Still High Mortality Rate in the Era of 24-hour Availability of Angiography. Included in Vol.88 Suppl.4 September 2005, Journal of The Medical Association of Thailand
 3. Presentation the topic about How to use the consent form in the breast cancer patient at Royal College of Surgeons of Thailand Meeting in 2004.
 4. Sirichindakul B, Chanwat R, Nonthasoot B, Suphapol J, Nivatvongs S. “Risk factors associated with major intraoperative blood loss in hepatic resection for hepatobiliary tumor.” J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88Suppl 4:S54-8.
 5. Nonthasoot B, Tullavardhana T, Sirichindakul B, Suphapol J, Nivatvongs S. “Acute mesenteric ischemia : still high mortality rate in the era of 24-hour availability of angiography.” J Med Assoc Thai. 2005 Sep; 88 Suppl 4:S46-50.
 6. Sirichindakul B, Nonthasoot B, Taesombat W, Supaphol J, Nivatvongs S, Janchai A, Tantivatana J. “Role of portal vein embolization in hepatobiliary malignancy.” Hepatogastroenterology. 2007 Dec;54 (80) : 2297-300.
 7. Suphapol J, Sirichindakul B, Nonthasoot B, Nivatvongs S, Komolmit P. Subcapsular hematoma of the liver graft after liver transplantation: a case report. Chulalongkorn Medical Journal.2009,53(4) 309-14.(in Thai)
 8. Suphapol J, Sirichindakul B, Nonthasoot B, Nivatvongs S. Treatment outcome of hepatocellular carcinoma patients with high-risk vascular invasion: a retrospective analysis. Asian Biomedicine 2010;4(3):491-6.

 


เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Cancer Center ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

August 23, 2016

มะเร็งตับภัยร้ายใกล้ตัว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Cancer Center ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4500, 4501

December 12, 2011

มะเร็งตับอ่อน