นพ. สุพจน์ ชีวเกษมสุข - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. สุพจน์ ชีวเกษมสุข

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุพจน์ ชีวเกษมสุข

การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร
  • ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สมาชิก สมาคมการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language