ค้นหาแพทย์

นพ. สุพจน์ กังวาฬ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

เวลาออกตรวจ