ค้นหาแพทย์

นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์


Departments

กลุ่มสาขา

Educations

2018

  • Fellowships Colorectal Surgery, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

2016

  • General Surgery, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

2009

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Board certifications

  • Diploma Board of Colorectal Surgery, The Medical Council of Thailand

Procedure performed

  • Colorectal Surgery
  • Endoscopy

Professional membership

  • Royal College of Surgeons of Thailand
  • Thai Colorectal Surgeon

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2715, 2716

February 11, 2021

ส่องกล้องป้องกัน มะเร็งลำไส้ใหญ่ l โรงพยาบาลเวชธานี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2715, 2716

December 25, 2020

เช็กสัญญาณมะเร็งลำไส้ใหญ่ l โรงพยาบาลเวชธานี