ค้นหาแพทย์

นพ. สันตพล ชำนาญไพร


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • สมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 


เวลาออกตรวจ