ค้นหาแพทย์

นพ. ศุภะโชค วัฒนกิจไกรเลิศ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ

เวลาออกตรวจ