ค้นหาแพทย์

นพ. ศุภสิทธิ์ สถิตย์ตระกูล


Departments

กลุ่มสาขา

Qualifications/Education

2006

  • Doctor of Medicine degree (M.D.) , Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Board Certifications

2017

  • Cardiovascular Medicine, Central Chest Institution of Thailand , Nonthaburi, Thailand

2013

  • Internal Medicine , Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Nakhon Ratchasima, Thailand

Conditions Treated (Disease)

  • Heart Failure
  • Echocardiography

Professional Membership

  • Member of The Royal College of Physicians of Thailand (RCPT)
  • Member of The Heart Association of Thailand

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301

May 21, 2019

สัญญาณเตือนโรคหัวใจ l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300, 5301

February 19, 2018

รู้เท่าทัน โรคหัวใจวายเฉียบพลัน