นพ. ศุภชัย จันทร์วิทัน - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ศุภชัย จันทร์วิทัน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

นพ. ศุภชัย จันทร์วิทัน

Education& Training
  • Medical Doctor, Faculty of Medicine , Prince of Songkla University , Thailand, 2004.
  • Diploma of The Thai Board of General Surgery, Rajavithi Hospital ,Thailand,2014.
  • Diploma of The Thai Board of Vascular Surgery , Ramathibodi  Hospital ,Mahidol University 2017.

 

Professional Expertise
  • Vascular Surgery
Professional Experiences  
  • 2005-2010 General Practioner  at Wangmuang  Hospital, Lop Buri ,Thailand.
  • 2014-2015 General Surgery at  Chai Badan Hospital,Lop Buri,Thailand.

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language