ค้นหาแพทย์

นพ. ศิวัตม์ เสรีโรดม


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

คุณวุฒิ

 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง

Educations

2013

 • Internal Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

วุฒิบัตร

2021

 • Plastic and Reconstructive surgery, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Wound management, skin cancer, eyelid surgery

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Wound
 • Facelift
 • Breast surgery
 • Body Contouring

Conditions Treated (Disease)

 • Skin and soft tissue tumor
 • Skin graft and flap coverage(defect closure)
 • Keloid, scar contracture, soft tissue deformities
 • Wound management
 • Burn management
 • Congenital defect
 • Facial fracture
 • Breast reconstruction
 • Breast reduction, breast lift, breast augmentation
 • Body contouring surgery, liposuction, tummy tuck
 • Aesthetic surgery: facelift, blepharoplasty, rhinoplasty, mentoplasty, lip reduction
 • ศัลยกรรมข้ามเพศ: ตัดเต้านม, labioplasty
Show more Conditions Treated (Disease)

หัตถการที่เชี่ยวชาญ

 • เย็บและตกแต่งแผล
 • แก้แผลเป็น
 • Blepharoplasty
 • Facelift
 • Breast reconstruction
 • Skin and flap coverage

รางวัลและผลงาน

2021

 • Best resident research Award, KCMH, 2021, Gold medal resident research presentation Award, ThPRS, 2021

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ + เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

2023

 • IMCAS ASIA 2023
 • APAC chronic wound summit – Molnlycke

2022

 • Integration and innovative in burn and wound management, The 7th annual meeting of burn and wound healing association (Thailand)
 • The 47th annual meeting of the royal college of surgeons of Thailand

2021

 • 13th cadaveric dissection hand-on workshop: comprehensive breast and trunk aesthetic and reconstructive surgery
 • 3d printing workshop: from CT to 3D mode
 • Burn and wound management: Cadaveric workshop
 • “Plastic surgery in global crisis”, The 31st annual meeting of the society of plastic and reconstructive surgeons of Thailand
Show more ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ + เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

ผลงานทางวิชาการ

2021

 • Jiraroch Meevassana, Siwat Serirodom, Piyawan Prabsattru, Papatson Boonsongserm, Supitcha Kamolratanakul, Tippawan Siritientong, Apiwat Mutirangura, Apichai Angspatt, Alu repetitive sequence CpG methylation changes in burn scars, Burns, 2021.

สมาชิกสมาคม

 • Thai Medical council
 • The Medicine Association of Thailand
 • The Royal college of surgeons of Thailand
 • Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand
 • Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand

เวลาออกตรวจ