ค้นหาแพทย์

นพ. วิทย์ โคธีรานุรักษ์


Departments

กลุ่มสาขา

Educations

2017

 • Fellowship of Spinal surgery, Spine unit, Orthopedic department, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • Certified Thai board of Orthopedic Surgery, (Class president),Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, Sriracha, Chonburi, Thailand

2011

 • Doctor of medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

วุฒิบัตร

2561

 • Certificate (endoscopic spine surgery), The Leon-Wiltse Memorial Hospital, Suwon, South Korea.
 • Certificate (minimally invasive spine surgery and endoscopic spine surgery), The Catholic University of Korea Seoul St.Mary’s Hospital, Seoul, South Korea.

2560

 • Certificate (visiting and research fellowship of endoscopic spine surgery), Desert Institute for Spine Care, Phoenix, Arizona, USA.
 • Certificate (spine surgery and minimally invasive spine surgery), Cedars-Sinai medical center, Los Angeles, USA.
Show more วุฒิบัตร

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Minimally invasive spine surgery
 • Endoscopic spine surgery

Conditions Treated (Disease)

 • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • โพรงประสาทตีบแคบ
 • กระดูกงอกทับเส้นประสาท

หัตถการที่เชี่ยวชาญ

 • ผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก
 • ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องแบบเอนโดสโคป

ผลงานทางวิชาการ

2565

 • Surgeons’ perspective, learning curve, motivation, and obstacles of full-endoscopic spine surgery in Thailand: results from a nationwide survey. Biomed Res Int.
 • Remodeling of the Lumbar Facet Joint After Full Endoscopic Resection for Lumbar Osteoid Osteoma: Case Report and Literature Review. Int J Spine Surg.
 • How Prone Position Affects the Anatomy of Lumbar Nerve Roots and Psoas Morphology for Prone Transpsoas Lumbar
 • Interbody Fusion. World Neurosurg.
 • Comparative Radiographic Analyses and Clinical Outcomes Between O-Arm Navigated and Fluoroscopic-Guided Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion. Int J Spine Surg.
 • Clinical and Radiographic Comparisons among Minimally Invasive Lumbar Interbody Fusion: A Comparison with Three-Way Matching. Asian Spine J.
 • Anterior Transcorporeal Approach for Cervical Metastatic Melanoma Resection Guided by O-Arm-Navigated Intraoperative Computed Tomography. Oper Neurosurg (Hagerstown).
 • Comparison of Unremoved Intervertebral Disc Location Between 2 Lateral Lumbar Interbody Fusion (LLIF) Techniques. World Neurosurg.
 • Comparison of Perioperative and Postoperative Outcomes of Minimally Invasive and Open TLIF in Obese Patients: A Systematic Review and Meta‑Analysis. J Pain Res.
 • Do Obliquity and Position of the Oblique Lumbar Interbody Fusion Cage Influence the Degree of Indirect Decompression of Foraminal Stenosis? J Korean Neurosurg Soc.

2564

 • Subsidence of Interbody Cage Following Oblique Lateral Interbody Fusion: An Analysis and Potential Risk Factors. Global Spine J.
 • Psoas Major Muscle Volume Does Not Affect the Postoperative Thigh Symptoms in XLIF Surgery, Brain Sci.
 • Anterior transcorporeal full-endoscopic drainage of a long-span ventral cervical epidural abscess: A novel surgical technique, N Am Spine Soc J.
 • Full-endoscopic decompression for thoracic myelopathy caused by ossification of the ligamentum flavum: patient series, J Neurosurg Case Lessons.
 • Minimally Invasive Percutaneous Modified Iliac Screw Placement Using Intraoperative Navigation: A Technical Note, World Neurosurg.
 • Spinal dysraphism, Degenerative spondylolisthesis, Adjacent segment degeneration and Proximal junctional kyphosis, Cervical disc arthroplasty (surgical technique), Anterior lumbar interbody fusion (surgical technique). ใน: อารีศักดิ์ โชติวิจิตร. (บรรณาธิการ). ภาวะและโรคทางกระดูกสันหลัง (3เล่ม)

2563

 • Neutral hip position for the oblique lumbar interbody fusion (OLIF) approach increases the retroperitoneal oblique corridor, BMC Musculoskelet Disord.
 • No Difference in Pain After Spine Surgery with Local Wound Filtration of Morphine and Ketorolac: A Randomized Controlled Trial, Clin Orthop Relat Res.
 • AOSpine Consensus Paper on Nomenclature for Working-Channel Endoscopic Spinal Procedures, Global Spine J.
 • Full Endoscopic Technique for High-Grade Up-Migrated Lumbar Disk Herniation via a Translaminar Keyhole Approach: Preliminary Series and Technical Note, J Neurosurg A Cent Eur Neurosurg.
 • Worldwide research productivity in the field of full-endoscopic spine surgery: a bibliometric study, Eur Spine J., 2
 • Why endoscopic spine surgery would become a future of spine surgery. ใน: ชุษณา สวนกระต่าย. (บรรณาธิการ). เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2563
 • Managing lumbar spinal stenosis with endoscopic spine surgery. ใน: วิชาญ กาญจนถวัลย์. (บรรณาธิการ). ออร์โธปิดิกส์วิวัฒน์, 6

2562

 • A longitudinal investigation of the endplate cystic lesion effect on oblique lumbar interbody fusion, Clin Neurol Neurosurg.
 • Does the Neck Pain, Function, or Range of Motion Differ After Anterior Cervical Fusion, Cervical Disc Replacement, and Posterior Cervical Foraminotomy?, World Neurosurg.
 • A systematic review of unilateral bi-portal endoscopic spinal surgery: preliminary clinical results and complication, World Neurosurg.
 • Comparative analysis of the intervertebral disc signal and annulus changes between immediate and 1-year postoperative MRI after transforaminal endoscopic discectomy and annuloplasty, Neuroradiology.
 • Endoscope-assisted anterior lumbar interbody fusion with CT-guided image navigated unilateral cortical bone trajectory screw fixation in managing adjacent segment disease in L5/S1: a technical note, World Neurosurg.

2561

 • Transforaminal Endoscopic Decompression of the Lumbar Spine for Stable Degenerative Spondylolisthesis as the Least Invasive Surgical Treatment Using the YESS Surgery Technique, J Spine.
 • Transforaminal Endoscopic Decompression of the Lumbar Spine for Stable Isthmic Spondylolisthesis as the Least Invasive Surgical Treatment Using the YESS Surgery Technique, Int J Spine Surg.
 • Clinical and Radiologic Outcomes of Direct Versus Indirect Decompression with Lumbar Interbody Fusion: A Matched-Pair Comparison Analysis, World Neurosurg.
 • Basic Science of Intervertebral disc, vertebrae, nerve tissue and muscle. ใน: ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย. (บรรณาธิการ). ตำราพื้นฐานการผ่าตัด Minimally Invasive Spine, Spine society of Thailand
 • Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD). ใน: ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย. (บรรณาธิการ). ตำราพื้นฐานการผ่าตัด Minimally Invasive Spine, Spine society of Thailand
Show more ผลงานทางวิชาการ

สมาชิกสมาคม

 • NASS (North America Spine Society) Diversity Equity and inclusion committee.
 • Editor of Neurospine Journal.
 • Assistant Vice President of the Spine Society of Thailand (SST).
 • Instructor in Endoscopic Spine Surgery Curriculum (AO Spine).

เวลาออกตรวจ
การผ่าตัดหลังแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Spine Surgery: MIS) เป็นทางเลือกในการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อดีหลายอย่าง เช่น แผลผ่าตัดขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย อาการปวดหลังผ่าตัดน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว

ในวิดีโอนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับการผ่าตัดหลังแบบ MIS กันมากขึ้น ว่าคืออะไร มีข้อดีอย่างไร และเหมาะกับใครบ้าง
นอกจากนี้ เราจะพาไปดูขั้นตอนการผ่าตัดหลังแบบ MIS ผ่านภาพและวิดีโอ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์กระดูกสันหลัง ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5500

October 2, 2023

ผ่าตัดหลังแบบ MIS แผลเล็ก ฟื้นตัวไว โรงพยาบาลเวชธานี