นพ. วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ, วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงมหานครและวชิรพยาบาล
สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language