Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. รัฐภูมิ วัชโรภาส

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

นพ. รัฐภูมิ วัชโรภาส

คุณวุฒิ
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
วุฒิบัตร
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
การศึกษาหลังปริญญา
 • เวชศาสตร์การกีฬา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • Ambulatory surgery system
 • Medical engineer
ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา
 • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลและผลงาน
 • ผลงานวิจัย Does radiological radial styloid malrotation correlate with functional outcome ? ได้รับคัดเลือกให้ไปนําเสนอ ในงานประชุมวิชาการประจําปีของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ปี 2560
 • ผลงานวิจัยThe influence of Tourniquet time on unplanned admissions in ambulatory knee arthroscopic surgery ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในงานประจําปีของอนุสาขา เวชศาสตร์การกีฬา ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ปี 2561
 • เป็นทีมงาน: Poster presentation : การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องหัวเข่าแบบวันเดียวกลับอย่างเป็นระบบโดยสหวิชาชีพ ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับรางวัลชมเชย ในงานMahidol Quality Fair ประจําปี 2561
 • เป็นทีมงาน: การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องหัวเข่าแบบวันเดียวกลับอย่างเป็นระบบโดยสหวิชาชีพได้รับคัดเลือกPoster presentation ในงานHA national forum ประจําปี 2562
 • ผลงาน: การพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื่องมือการฝึกผ่าตัดส่องกล้องจําลอง ได้รางวัลนวัตกรรมดีมาก ในการประกวดผลงานนวัตกรรมออร์โธปิดิกส์รามาธิบดี ประจําปี 2561
 • ผลงาน: การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอนการฝึกผ่าตัดส่องกล้องจําลอง ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award ในงานMahidol Quality Fair ประจําปี 2561
 • ผลงาน: การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอนการฝึกผ่าตัดส่องกล้องจําลอง ได้รับรางวัลชมเชยในงาน HA national forum ประจําปี 2562
 • ผลงานPoster presentation AMEE 2020 Virtual Conference: Feasible arthroscopic simulator for orthopedic residency training.
สมาชิกสมาคม
 • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (ร.พ.อ.ท.)
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

รักษาเอ็นหมุนข้อไหล่อักเสบ แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว | โรงพยาบาลเวชธานี

คุณสุภาพ เชื้อประเสริฐ อายุ 60 ปี มีอาการปวดไหล่และยกแขนไม่สุด แต่เลือกที่จะทนกับอาการปวดนั้น จนสุดท้ายเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดจึงตัดสินใจมาพบแพทย์

“เต้นแอร์โรบิกทุกวันแต่รู้สึกยกแขนไม่สุด ตอนแรกมีอาการปวดเหมือนโดนกระแทกหัวไหล่ แต่ก็ฝืนมาตลอดจนมันถึงจุดฉีกขาด พอมากายภาพบำบัดร่วมกับกินยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ 3 เดือนแล้วอาการปวดมันไม่ทุเลา ก็ลองมาคุยกับหมอรัฐภูมิ วัชโรภาส ประทับใจการเป็นกันเอง มนุษยสัมพันธ์ดี คุณหมอให้รายละเอียดกระจ่างมากเลยก่อนผ่าตัด บอกว่าการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นแผลเล็ก ๆ ไม่น่ากลัวอะไรเลย อธิบายโน้มน้าวจิตใจจูงใจให้เรารู้สึกเชื่อมั่นในตัวหมอ หมอบอกว่าหลังผ่าตัดก็จะอยู่เคียงข้างเรา อยู่ในห้องผ่าตัดก็จะอยู่กับเรา ฟื้นขึ้นมาก็จะเจอ และหมอก็มาตามคำนัดหมายจริง ๆ แผลก็ไม่ได้ใหญ่ตามคำที่หมอบอกไว้ด้วย”

หลังผ่าตัดคุณสุภาพต้องใส่อุปกรณ์พยุงแขนไว้และต้องใส่ต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน แต่อาการปวดที่เคยสร้างความทรมานนั้นค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนหายไปตั้งแต่ในช่วง 1 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด

“รู้สึกว่าเราตัดสินใจถูก อาการปวดทุกอย่างมันหายไป ฟื้นตัวดีได้ ไม่ได้ต้องใส่อุปกรณ์พยุงแขนตลอดเวลา อยู่บ้านก็สามารถถอดออกได้ ทำกับข้าวได้ ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ ไม่ได้นอนซม สามารถเอื้อมแขนเกล้าผมเองได้ แต่งหน้าเองได้”

นอกจากความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพการรักษาเอ็นหมุนข้อไหล่ฉีกขาดที่คุณสุภาพได้รับจากโรงพยาบาลเวชธานีและนายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ – เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่และข้อเข่าแล้ว คุณสุภาพยังส่งต่อความปรารถนาดีไปยังผู้ที่มีอาการปวดไหล่ ไหล่ติด หรือเอ็นหมุนข้อไหล่อักเสบฉีกขาด ให้รีบรับการรักษาเพื่อป้องกันอาการรุนแรง หรือในรายที่จำเป็นต้องผ่าตัดก็สบายใจได้เพราะการผ่าตัดซ่อมเอ็นข้อไหล่ในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แผลเล็ก เจ็บน้อยและฟื้นตัวไว กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language