ค้นหาแพทย์

นพ. รัฐภูมิ วัชโรภาส


Departments

กลุ่มสาขา

Qualifications/Education

2010

 • Doctor of medicine degree (M.D.) Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Board Certifications

2019

 • Certification of Observational Doctor in Knee and shoulder surgery the Department of Orthopedics Surgery, AZ Monica hospital, Belgium

2018

 • Certification of clinical fellowship Sports Department of Orthopedics in the Department of Orthopedics Surgery, Tohoku University School of Medicine, Japan

2018

 • Certification of Clinical Fellowship in Sports Department of Orthopedics, Faculty of Medicine,Ramathibodi Hospital, Mahidol University

2017

 • Residency Training in Department of Orthopedics, Faculty of Medicine,
 • Ramathibodi Hospital, Mahidol University
Show more Board Certifications

Conditions Treated (Disease)

 • Rotator cuff tear
 • Rotator cuff disease
 • Stiffness of shoulder
 • Osteoarthritis of shoulder
 • Labral injury of shoulder
 • Ligament injury of knee
 • Meniscus injury of knee
Show more Conditions Treated (Disease)

Procedure Performed

 • Joint replacement surgery
 • Reverse shoulder replacement surgery
 • Shoulder replacement revision
 • Revision of previous trauma surgery
 • Humerus fracture fixation
 • Clavicle fracture fixation
 • Superior capsule reconstruction
 • Tendon transfer
 • Shoulder ligament reconstruction
 • Shoulder replacement surgery
 • Rotator cuff surgery
 • Shoulder tendon transfer
 • Shoulder instability surgery
 • Shoulder arthroscopy
 • Shoulder replacement after fracture
 • Joint replacement revision
 • Nonunion surgery
 • Latarjet procedure
 • Shoulder fracture fixation
 • Nonunion
 • Infected total shoulder replacement
 • Failed total shoulder replacement
 • Dislocated shoulder
 • Shoulder subluxation
 • Shoulder arthritis
 • Frozen shoulder
 • Acromioclavicular joint sprain
 • Biceps tear
 • Golfer’s elbow
 • Biceps tendinitis
 • Proximal humerus fracture
 • Acromioclavicular joint arthritis
 • Post-traumatic arthritis
 • Unstable total shoulder replacement
 • Broken collarbone
 • Separated shoulder
 • Rotator cuff injury
 • Shoulder instability
 • Multi-ligament knee reconstruction
 • Meniscus repair
 • Meniscectomy
 • PCL injury
 • ACL injury
 • Patellar tendinitis
 • Patellofemoral instability
 • Multi-ligament knee injury
 • Knee disorder
 • Patellar tendon tear
 • Knee pain
Show more Procedure Performed

Awards and Honors

 • Innovative Teaching Award : Mahidol Quality Fair 2018
 • 4th Runner : HA national forum 2019
 • Poster presentation AMEE 2020 Virtual Conference: Feasible arthroscopic simulator for orthopedic residency training.
 • Poster presentation : Economic evaluation of knee arthroscopic surgery :
 • ISPOREurope 2023
 • Best research paper award : ICMCER 2023

LECTURER

 • Lecturer TOSSM 2019 : Biceps tendon Keep or Kill
 • Lecturer TOSSM สัญจร 2019 : Degenerative meniscus lesion : which one should be operated ?
 • Lecturer TOSSM 2020 :
 • Update the primary and secondary stiffness by definition
 • Patella alta : evaluation and treatment
 • Lecturer TOSSM Webinar 2021 : Anatomy and biomechanics of the PCL : surgical implication
 • Lecturer RCOST 2022 : How to use finite element analysis to improve biomechanics of HTO plate fixation
 • Speaker RCOST 2023
 • Speaker : The standard of disease-Specific : challenges to orthopedic nursing for sustainable care 2023
Show more LECTURER

Professional Membership

 • The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST)
 • Thai Orthopedic Society of Sports Medicine.(TOSSM)
 • European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy.(ESSKA)
 • The International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS)

Research

 • Predicting surgical factors for unplanned overnight admission in ambulatory arthroscopic surgery of the knee: a prospective cohort in one hundred and eighty four patients (May 2022, International Orthopaedics)
 • Differentiating Surgeons’ Expertise solely by Eye Movement Features (October 2021Conference: ICMI ’21: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMODAL INTERACTION)
 • States of Confusion: Eye and Head Tracking Reveal Surgeons’ Confusion during Arthroscopic Surgery (October 2021Conference: ICMI ’21: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIMODAL INTERACTION)
 • The Role of Spatial Cognition in Surgical Navigation in Arthroscopic Surgery (May 2020Conference: Spatial Cognition XII Papers from 12th International Conference,At: Riga, Latvia)
 • Development of Novel Locking Plate System for Greater Tuberosity Humerus Fracture Base on Biomechanical Analysis of Locking Plate Fixation System by Finite Element Method
Show more Research

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2298 , 2299

March 14, 2022

รักษาเอ็นหมุนข้อไหล่อักเสบ

1 Patient Satisfaction Review

5.0 out of 5 stars (based on 1 review)
July 9, 2024

من خلال تجربتنا علاج جراحة أربطة الكتف العملية كانت ناجحة وممتازة والطبيب الجراح راتابوم شاطر جدا جدا ،ونحنا توفقنا في العلاج بمستشفى ملك العظام ويشتاني.