ค้นหาแพทย์

นพ. รัชวิชญ์ เจริญกุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และ วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • สมาคมโรคทางเดินอาหารและตับ

 


เวลาออกตรวจ