นพ. รัชวิชญ์ เจริญกุล - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. รัชวิชญ์ เจริญกุล

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. รัชวิชญ์ เจริญกุล

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • อายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และ วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์
  • สมาคมโรคทางเดินอาหารและตับ

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language